header NGV

Klim ook eens in jouw Duitse stamboom

DREa-06-04-2019
Op 6 april van 11.00 uur tot 16.00 uur vindt in De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32 te Hoogeveen de Duitslanddag plaats, met als thema ‘Klim ook eens in jouw Duitse stamboom’.
Er vinden drie lezingen plaats:
12.30 uur (Jos Kaldenbach, Algemeen inleidend verhaal over mogelijkheden bij het zoeken naar Duitse voorouders),
13.30 uur (Een korte presentatie door Dr. Molema over het boek aangaande Migratiegeschiedenis in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland),
14.30 uur (Jos Kaldenbach over Onderzoeksmogelijkheden via internet in Duitsland.


Er komen maar liefst 14 stands. Als laatste heeft zich ook de Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforscher e.V. aangemeld. Daar kan informatie worden ingewonnen uit het oosten van Duitsland. Het echtpaar Drop is daar aanwezig om vragen te beantwoorden. Gabriele Drop spreekt Duits, Nederlands(!) en Pools.


Leden en niet-leden zijn van harte welkom!


Meer informatie lees je door hier te klikken.

Genealogisch Inloopspreekuur

DRE-stamboom-02
Op woensdag 10 april houden Jan en Anneke Pol weer een Genealogisch Inloopspreekuur in de Bibliotheek van Hoogeveen aan de Willemskade.
Van 13.30 uur tot 15.30 uur kunnen leden en niet-leden daar terecht met vragen over stamboomonderzoek.

Meer informatie lees je door hier te klikken.

(ALV) Algemene Leden Vergadering

DRE-ALV-2
Het bestuur van de NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel roept haar leden op voor de te houden ALV op zaterdag 13 april 2019. De vergadering wordt gehouden in de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD te Hoogeveen van 13.00 uur tot 13.45 uur.
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. De agenda is voor iedereen in te zien, voor de vergaderstukken moeten leden eerst inloggen!
De laatste versie van de agenda en de vergaderstukken kun je lezen/vinden door hier te klikken.

Lezing over Aldfaer

DRE-Aldfaer_logo_2
Hans Kortekaas vertelt op 13 april vanaf circa 14.00 uur in De Vredehorst over de mogelijkheden van het stamboomprogramma Aldfaer. Han Kortekaas, neemt ons mee in de mogelijkheden die het programma biedt.
Daarbij zal hij ons vertellen waarom hij de keuze voor Aldfaer heeft gemaakt, en wat daarbij de voor- en nadelen zijn tegenover een ander stamboomprogramma. De verschillen van de populairste programma ‘s wil hij duidelijk aan ons laten zien. Hij laat ons diverse mogelijkheden van Aldfaer zien, met daar doorheen verweven zijn eigen ervaringen met dit programma. Er is dan volop de gelegenheid om informatie uit te wisselen en vooral ook om vragen te stellen.

Informatie over oude foto’s dateren

Op 16 maart van dit jaar heeft Henk Wierts een lezing in De Vredehorst gehouden over het dateren van oude foto’s. Deze presentatie staat nu ook op de website van onze afdeling. Verder zijn er drie links toegevoegd waar je informatie kunt vinden over het dateren van oude foto’s en het vinden van de adressen van fotografen.
Link naar de website.

Kopij voor Threant

Naar verwachting valt Threant 2019 nummer 2 deze week bij jullie in de bus. De agenda voor de ALV staat er in concept ook in. Graag herinneren wij jullie er aan dat de laatste versie van de agenda op de website staat, evenals de vergaderstukken.
Threant nummer 3 verschijnt omstreeks 11 juli. Kopij voor nummer 3 moet binnen zijn vóór 31 mei aanstaande. De redactie kan nog steeds kopij gebruiken. Er is al wel weer het een en ander binnen gekomen, maar nog steeds niet genoeg. Dus beste leden en belangstellenden van de NGV: Stuur s.v.p. kopij naar kopij@drenthe.ngv.nl. Alvast hartelijk dank!

Vacatures in het bestuur van onze afdeling

Het bestuur is wederom op zoek naar bestuursleden. Dit keer gaat het om een algemeen bestuurslid en een penningmeester met ingang van 13 april 2019.
Lees hier meer over dit onderwerp.

Vragen over deze Nieuwsbrief? E-mail: webmaster Drenthe