BRANDBRIEF - CRISISBERICHT BIJ NGV DRENTHE EN NOORDWEST-OVERIJSSEL

Ruim een jaar geleden waren we nog zeer optimistisch over de toekomst van de Drentse NGV-afdeling: een voltallig bestuur en een nieuwe website. Inmiddels zijn er problemen met de website en zijn er veel vacatures in het Drentse afdelingsbestuur.

Want:

1. Jeannette Brown is om persoonlijke redenen voor de zomer van 2019 teruggetreden uit het bestuur. Zij vervulde de functie van PR/Communicatie.

2. Zoals bekend heeft Henk Jonkman al eerder aangegeven dat hij wilde aftreden als algemeen bestuurslid. Hij vervulde o.a. de functie van vicevoorzitter en bibliothecaris. Juist omdat hij in de wintermaanden buitenslands verblijft, kan hij daarom niet goed functioneren. Na het vertrek van Jeannette besloot hij om voorlopig bestuurslid te blijven.

3. Onze penningmeester, Bert Heidmeijer, heeft vorig jaar al te kennen gegeven dat hij zou stoppen. Voor hem is nog geen opvolger benoemd. Toch stopt Bert Heidmeijer in november 2019 definitief als penningmeester en bestuurslid. Hij vindt 6 jaar penningmeesterschap ruim voldoende op zijn leeftijd. ‘Of mag je pas stoppen als het echt niet meer gaat?’

4. In onze bestuursvergadering van woensdag 11 september heeft onze voorzitter en webmaster, Harm Hillinga, met pijn in het hart aangegeven, dat hij stopt met al zijn functies binnen de afdeling. Om redenen van persoonlijke aard heeft hij direct na de vergadering zijn functie als voorzitter neergelegd. Hij is bijna 7 jaar voorzitter van onze afdeling geweest. Tot het eind van dit jaar blijft hij als webmaster nog wel bereid om teksten te plaatsen op de website van onze afdeling.

5. Ook ons bestuurslid Bas de Wit heeft te kennen gegeven dat hij vanwege zijn gezondheid graag zou willen stoppen.

6. Dit alles overziend heeft ook de secretaris, Ruud Hermans, gemeend te moeten stoppen omdat het onmogelijk is al het werk alleen of met twee personen voort te zetten.

Kortom: Er is crisis binnen het bestuur van de NGV, afdeling Drenthe en NW-Overijssel.

Daar komt bij dat het huidige bestuur van de afdeling de laatste tijd grote moeite heeft met het hoofdbestuur van de NGV inzake communicatie, ICT en medewerking. Dat speelt nu ook mee voor een aantal bestuursleden van de afdeling om hun werk voort te zetten.

Wat nu te doen?

Zaterdag 28 september 2019 hebben we een lezing met Wil Schackman. Die willen we graag door laten gaan. Maar het nog huidige bestuur stelt voor om voorafgaand aan de lezing een algemene ledenvergadering te houden en wel om 13.00 uur in De Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32 te Hoogeveen. Daar kunnen we dan de crisissituatie bespreken en zoeken naar oplossingen.

Het is nu aan de leden van de NGV afd. Drenthe en NW-Overijssel om aan te geven hoe we verder zullen gaan of dat de afdeling Drenthe en NW-Overijssel zal stoppen als ‘normale’ afdeling van de NGV.

Daarom roept het huidig bestuur u allen op om op zaterdagmiddag 28 september aanwezig te zijn. Als u niet kunt komen en toch graag uw gedachten wilt delen, laat dan uw denken verwoord worden aan onze secretaris, Ruud Hermans via: rudolf.hermans@kpnmail.nl