Medewerkers Dienst ComputerGenealogie

Medewerkers van de dienst zijn:

Naam (e-mail) Foto Functie / Taken
Jaap de Rooij pasfoto Hoofd van Dienst. Houdt zich, naast de coördinatie van de werkzaamheden van de Dienst, bezig met het onderhoud van de GensDataPro website en het contact met de programmeur. Voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen over de genealogische programmatuur van de NGV maakt Jaap deel uit van de Helpdesk en van de groep die iedere tweede zaterdag van de maand aanwezig is in het Informatiecentrum in Bunnik. Voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen over de genealogische programmatuur van de NGV is Jaap iedere 3e dinsdag van de maand aanwezig bij bijeenkomsten van de afd Kwartier van Nijmegen. Is tevens inzetbaar als standhouder bij genealogische bijeenkomsten/dagen en voor het geven van lezingen over GensDataPro en andere computer-genealogische onderwerpen. Maakt deel uit van het IT-team.
Aad de Fouw pasfoto Secretaris met als taken het organiseren van de vergaderingen van de dienst en de verslaggeving daarvan. Het plannen van de taken van de dienst zoals de helpdesk en de aanwezigheid in het Informatiecentrum in Bunnik. Optreden als contactradres voor organisaties, die de dienst willen uitnodigen voor genealogische evenementen als beurzen, markten en het houden van inleidingen op ledenbijeenkomsten. Het plannen van de bezetting en materialen voor deze aanwezigheid. Is zelf als medewerker van de dienst inzetbaar op genoemde evenementen en voor het geven van inleidingen. Voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen over de genealogische programmatuur van de NGV maakt Aad deel uit van de Helpdesk en van de groep die iedere tweede zaterdag van de maand aanwezig is in het Informatiecentrum in Bunnik.
Wiel Ackermans

pasfoto

Voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen over GensDataPro maakt Wiel deel uit van de GensDataPro Helpdesk. Tevens verzorgt hij in de regio van de afd. Zuid-Limburg instructie/voorlichting over GensDataPro tijdens twee-wekelijkse bijeenkomsten.
André Van Damme pasfoto Voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen over GensDataPro maakt André deel uit van de GensDataPro Helpdesk. Hij verzorgt tevens cursussen en lezingen over GensDatatpro en is inzetbaar als standhouder bij genealogische bijeenkomsten/dagen.
André Dekker Voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen over GensDataPro maakt André deel uit van de GensDataPro Helpdesk. Hij is tevens inzetbaar als standhouder bij genealogische bijeenkomsten/dagen.
Lenie Esquer-Treuren Voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen over GensDataPro maakt Lenie deel uit van de GensDataPro Helpdesk.
Mathieu Hendriks pasfoto Voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen over GensDataPro maakt Mathieu deel uit van de GensDataPro Helpdesk en is aanwezig bij bijeenkomsten van de afd. Zuid-Limburg. Ook bij de  twee-wekelijkse bijeenkomsten, waar  Wiel Ackermans, in de regio van de afd. Zuid-Limburg  een instructie/voorlichting verzorgt over Gensdatapro. Is tevens inzetbaar als standhouder bij genealogische bijeenkomsten/dagen en is coördinator van de NGV Webredactie.
Fred Koorevaar pasfoto Voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen over GensDataPro maakt Fred deel uit van de GensDataPro Helpdesk.
Ferd Oorsprong pasfoto Voor het beantwoorden van vragen over GensDataPro maakt Ferd deel uit van de GensDataPro Helpdesk.
Fred is, als HB-lid, portefeuillehouder van de Dienst ComputerGenealogie.
Cor van Rooij Voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen over GensDataPro maakt Cor deel uit van de GensDataPro Helpdesk. Is tevens inzetbaar als standhouder bij genealogische bijeenkomsten/dagen en voor het geven van lezingen over GensDataPro.
Wim Scholl Wim is inzetbaar voor het geven van lezingen over GensDataPro en als standhouder bij genealogische bijeenkomsten/dagen.
Jac Schrauwen pasfoto Voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen over GensDataPro maakt Jac deel uit van de GensDataPro Helpdesk en is bij bijeenkomsten van de afd. West Noord-Brabant. Is tevens inzetbaar als standhouder bij genealogische bijeenkomsten/dagen.
Wim van Stek Voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen over GensDataPro maakt Wim deel uit van de GensDataPro Helpdesk en is aanwezig bij bijeenkomsten van de de afd. Kempen- en Peelland. Is tevens inzetbaar als standhouder bij genealogische bijeenkomsten/dagen.
Jan Schnitker Voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen over GensDataPro maakt Jan deel uit van de GensDataPro Helpdesk en is tevens inzetbaar als standhouder bij genealogische bijeenkomsten/dagen.
Herman Veerkamp Voor het geven van informatie en het beantwoorden van vragen over GensDataPro maakt Herman deel uit van de GensDataPro Helpdesk en is elke 2e dinsdag van de maand aanwezig op de clubavond van de HCC Gouda, iedere 2e woensdag van de maand bij bijeenkomsten van de afd. Utrecht en maakt hij deel uit van de groep die iedere tweede zaterdag van de maand aanwezig is in het Informatiecentrum in Bunnik. Is tevens inzetbaar als standhouder bij genealogische bijeenkomsten/dagen en voor het geven van lezingen over GensDataPro.