Cursus stamboomonderzoek in West-Friesland

Twee leden van de afdeling Oostelijk West-Friesland geven bij voldoende belangstelling in het voorjaar (februari/maart) en in het najaar (oktober/november) een cursus “Stamboomonderzoek voor Beginners”.
De cursus vindt plaats op de tweede en vierde vrijdag van de maand in het Westfries Archief, Blauwe Berg 5c te Hoorn.
De onderwerpen die behandeld worden zijn:

  • methodiek van het onderzoek
  • basisbronnen 19e en 20e eeuw
  • basisbronnen 17e en 18e eeuw
  • onderzoek in de archieven
  • informatie op het internet
  • genealogische computerprogramma’s
  • schrijven familiegeschiedenis

Vermeld bij de inschrijving je naam, adres en telefoonnummer en vermeld wanneer je aan de cursus wil deelnemen.

<– Terug naar homepage afdeling