het leven zit

vol verhalen

Genealogie

Wat is genealogie?

Onderzoek naar familiegeschiedenis en stamboom

Het begrip ‘genealogie’ is afgeleid van de Griekse taal. ‘Genea’ betekent geboorte of geslacht en ‘logos’ is ‘kennis’ of ‘wetenschap’. Genealogie betekent dan ook onderzoek naar de ontwikkeling en verwantschap van geslachten en familienamen. Je maakt door het zoeken als het ware een reis door de tijd. Hoe leefden je voorouders? Wat voor werk deden ze? Van wie hielden ze?

Stamboomonderzoek, ofwel genealogie, staat al erg lang in de belangstelling. Waar vroeger die interesse vooral bestond bij belangrijke families die hun voorgeslacht beschreven in manuscripten, houden steeds meer mensen zich tegenwoordig bezig met genealogie. Ieder nieuw stukje informatie brengt je verleden weer een stuk dichterbij. De vroegste stamreeksen zijn te vinden in het Oude Testament van de Bijbel, stamreeksen van Adam, Abraham, David en Jezus. Tegenwoordig publiceren veel mensen hun familiegeschiedenis op internet.

Wat doet een genealoog?

Een genealoog is iemand die de afstamming en verwantschap van families opspoort; de stamboom uitzoekt. Met behulp van van allerlei bronnen, zoals het bevolkingsregister, de burgerlijke stand maar ook parochieregisters, wordt geprobeerd zo ver mogelijk terug te gaan in de tijd om de geschiedenis van een familie in kaart te brengen.De meeste genealogen kiezen voor een bepaald soort onderzoek. Er zijn vier hoofdvormen te onderscheiden:

  • Stamreeks : alle voorouders in mannelijke (patrilineair) of in de vrouwelijke lijn (matrilineair), van heden naar verleden;
  • Kwartierstaat : alle voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn, van heden naar verleden;
  • Genealogie : alle nakomelingen in mannelijke lijn (een iets verschoven betekenis van het woord genealogie);
  • Parenteel : alle nakomelingen in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn.

"Het zoeken naar nieuwe gegevens over mijn familie is echt een verslavende hobby geworden"