Nederlandse Genealogische Vereniging

afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel

NGV Afdeling afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel

WELKOM OP ONZE WEBSITE!
Oorspronkelijk bestond alleen de afd. ‘Drenthe’. Door het opheffen van de afd. IJssellanden is sinds 2010 Noordwest-Overijssel aan de afd. toegevoegd en heeft deze de naam ‘Drenthe en Noordwest-Overijssel’ gekregen. Ons afdelingsblad ‘Threant’ verschijnt vier keer per jaar, in januari, april, augustus en november en heeft een eigen redactie. Alle leden ontvangen ‘Threant’ gratis thuis, niet-leden kunnen zich op het blad abonneren (zie: ‘Afdelingsblad ‘). Verder kent de afd. een knipseldienst voor het verzamelen van familieberichten e.d. die digitaal worden verwerkt door een aantal vrijwilligers en Cosis (voorheen Promens Care) in Hoogeveen en Meppel. Deze digitale familieberichten, met bijna 93.000 namen zijn op 25 okt. 2014 tijdens ons 25-Jarig Jubileum online op onze website geplaatst en zijn op naam doorzoekbaar (alleen voor leden). Sindsdien staat de teller al op 111.215 namen. Er zijn nog circa 300.000 advertenties die nog gescand moeten worden.
Onze afd. organiseert elk jaar circa 6 bijeenkomsten. Voor deze bijeenkomsten wordt bv. een spreker uitgenodigd om zijn of haar verhaal over een specifiek onderwerp te vertellen. De toegang, ook voor niet-leden, is gratis. De Algemene Afdelings Vergaderingen in het voorjaar en in het najaar zijn alleen toegankelijk voor leden. De meeste bijeenkomsten vinden plaats in De Vredehorst te Hoogeveen. Daarnaast organiseert de afdeling (indien mogelijk) extra activiteiten, zoals een vooroudermarkt of een excursie. De afdeling beschikt over een eigen bibliotheek. Boeken kunnen worden gereserveerd. Ze liggen dan op de eerstvolgende bijeenkomst voor u klaar (Zie: ‘Bibliotheek’). Maak kennis met de afd. ‘Drenthe en Noordwest-Overijssel’ en bezoek onze bijeenkomsten. Word lid van de NGV en van onze afd. en geniet nog meer van genealogie, jullie en onze hobby.

Met vriendelijke groet,
jullie voorzitter, Henk Jonkman

Contact:

Voor informatie over onze afdeling kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Voor specifieke onderwerpen is het mogelijk dat hij u doorverwijst naar een ander bestuurslid of medewerker.

Wilt u een publicaties plaatsen op onze website, dan kunt u mailen naar de webmaster van onze afdeling.

Waarnemend secretaris:
 
Foppe KooistraSchrijf op het prikbord!

Deze functie is alleen beschikbaar voor leden.

Bibliotheek en publicaties