het leven zit

vol verhalen

Oude man vertelt verhaal

Handige links

Stamboom zoeken

Voordat je allerlei bronnen gaat zoeken kijk je eerst of iemand anders al jouw stamboom onderzocht heeft. Op onze site kun je kijken bij stamboom
Bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) kun je kijken via de link CBGbibliotheek.nl

Online ga je naar Google.nl of StartPage.com (anoniem en privacy-vriendelijk zoeken via Google).

Tik daar ‘stamboom of genealogie plus (voor- en) achternaam’ in. Je zult verbaasd zijn hoeveel hits je krijgt. Niet alleen gegevens uit online  stamboomsites, maar ook veel particuliere websites met een stamboom.

Je kunt ook rechtstreeks naar de online stamboomsites gaan en daar via hun zoekmogelijkheden kijken of  er gegevens voor je stamboom te vinden zijn.

Online stamboomsites

Bronnen zoeken

Primaire bronnen

Deze bevatten de namen van de voorouders, hun gegevens en plaatsen van geboorte, huwelijken en overlijden.

Deze zijn te vinden in:

  • de registers van de Burgerlijke Stand
  • het bevolkingsregister
  • de volkstellingen
  • de kerkelike registers: DTB’s (dopen, trouwen, overlijden)

Secundaire bronnen

Dit zijn alle mogelijke andere bronnen. Belangrijke informatie is te vinden in de notariële akten, de memories van successie, het kadaster, bidprentjes, oude kranten, archieven van gemeenten, schepenbanken, rechtbanken, en kerken, belastingregisters, militieregisters, erfgoedinstellingen.

Bij erfgoedinstellingen is veel materiaal opgeslagen waarmee je je stamboom kunt aankleden.

Links naar digitale bronnen

Zie ook de verzameling Links van de NGV.

Ga naar “Zoek en vind mij verhaal” > Zoekmodule en dan op “Zoeken”  klikken.

Deze pagina bevat (op 26 jan. 2020) 2743 links, ingedeeld in 30 categorieën en 38 landen naar sites die betrekking hebben op genealogie.

Je kunt links vinden door te zoeken op categorie en/of land en/of tekst (het woord moet dan voorkomen in de omschrijving van de link of in de titel van de link).

Open Archieven

Bij open archieven kun je een abonnement afsluiten. 

Overzicht Nederlandse sites voor bronnenonderzoek

Erik Hennekam heeft een artikel gepubliceerd waarin hij een opsomming geeft van diverse bronnen die je kunt gebruiken voor het zoeken naar je voorouders.

Een belangrijke site is Familysearch met zijn miljoenen bronnen. Erik Hennekam legt uit hoe je deze bronnen het beste kunt benaderen. Voor Nederland heeft hij zelfs een overzicht per provincie opgenomen.

Daarna wordt verwezen naar andere Nederlandse bronnen. Verder een link naar een overzicht van bronnen in Indonesië, in België en in Duitsland.
Tenslotte nog een link naar Tips en Tools voor het zoeken naar personen.

Dit artikel van Erik Hennekam is op 16 maart 2020 geupdate. Zie Nederland: bronnen voor het zoeken naar je roots.

Oostenrijk

Voor onderzoek in Oostenrijk zie het nieuwsartikel  Oostenrijkse Genealogie