Disclaimer & colofon

Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verstrekken, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. De NGV behoudt zich bovendien het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing, wijzigingen in de informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen.

Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie uit deze website en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Vragen, oproepen of links van derden naar een of meer pagina’s met een inhoud die afbreuk doet of zou kunnen doen aan het functioneren van de NGV en/of de activiteit(en) van de NGV worden verwijderd. De eigenaar van een dergelijke vraag, oproep of link kan aangesproken worden voor de schade die de NGV en/of haar medewerkers door zijn of haar activiteit(en) al heeft ondervonden, ondervindt of in de toekomst nog zal ondervinden.

Externe links

Onze website bevat links naar andere sites. Het NGV is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en inhoud van die sites.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de NGV.

Foutmeldingen website

Als een webpagina, plaatje of e-mail adres het niet doet, dan willen we graag dat je dit probleem doorgeeft aan de webredactie. Ook voor andere technische problemen kun je terecht op dit adres.

Colofon

Vragen?

Als je vragen hebt over aansprakelijkheid, dan kun je per e-mail contact opnemen met de webredactie.