het leven zit

vol verhalen

Briefkaarten

Publiceer mijn verhaal

Opslaan en Publiceren van mijn verhaal

Als je bezig bent met het zoeken en vinden van voorouders en familieverbanden kom je al snel bij een probleem. Hoe ga je om met alle gegevens die je boven water haalt? Schrijf je die per persoon op een kaart? Verwerk je die in een programma op het internet zoals bv. Genealogieonline, Geneanet, Familysearch of Myheritage? Of wil je een programma op je PC, al of niet gratis?
Hoe kan ik mijn verhaal vertellen? Aan mijn levenspartner, aan mijn broers en zusters, aan mijn neven en nichten, aan de verdere familieleden?
Wie van onze naamgenoten is wél familie; welke héél in de verte; welke zeker niet? Het is gewoon véél te véél in één keer !

Daarom als eerste:
De werkwijze: Hoe sla je de gevonden informatie op?
Want als je 1.000 familieleden hebt, hoe houd je dan het overzicht? Of kun je dat allemaal zelf onthouden?
Veel mensen kiezen er voor om niet alles op te schrijven of uit te typen en daarna te bewaren in mappen of dozen. Ze maken gebruik van hun computer en vaak ook van het internet. Ook gebruiken ze dan vaak genealogische hulpprogramma’s.

Belangrijke vragen bij het vastleggen van je gegevens vóórdat je een definitieve programma-keuze maakt:
Welke wensen heb je om ‘jouw verhaal’ te maken? Moeten er ook foto’s van de meeste personen in? En verhalen of interviews van ooms en tantes?
Of oude kaarten, plattegronden of stukken uit oude kranten? Hoe kom ik tot een goed leesbaar verhaal?
Denk er rustig over na, vraag iemand om advies, ga naar een NGV-vergadering, laat je uitgebreid voorlichten vóór je een definitieve keuze maakt!!
Want er zijn heel veel mogelijkheden!!

Wél alvast wat tips van de NGV en het HCC bij het verzamelen en vastleggen van je gegevens:
Tips van de NGV
Tips van HCC-genealogie

Tenslotte: Genealogie en Privacy: staat dat op gespannen voet? Hier de regels van de AVG: Privacy-regels AVG

 

 

Dan de keuze voor een programma om alle dingen vast te leggen:

a. Wil je gebruik maken van grote databases op Internet (zoals www.genealogieonline.nl nl.geneanet.org of www.myheritage.nl en www.familysearch.org) die, in ruil, ook jouw gegevens gebruiken?
b. Of kies je voor ‘in Eigen Beheer’ met alle bestanden op je eigen PC. Dan helpt NGV-Helpdesk je bij het zoeken en vinden van een passend genealogie-programma. Zij hebben Helpdesks voor GensDataPro, ProGen en Aldfaer. Ook geven ze Voorlichting en organiseren ze diverse Cursussen.
c. Hoe gemakkelijk kan ik mijn bestanden uitwisselen met anderen (Gedcom 5.5.1)? Kan ik gemakkelijk een eigen website maken (Cursussen)? Welke mogelijkheden heeft het programma om gemakkelijk een boek te maken b.v. via Probook.nl ? Hoe moeilijk is het om duidelijke schema’s te maken? Hier lees je alvast de adviezen van de NGV: Genealogieprogramma’s

Enthousiast? Wat kun je doen met je resultaten? Publiceren in een NGV-afdelingsblad of in Gens Nostra? Enkele mogelijkheden zie je op Wat kun je doen met je resultaten ?

Er was iemand zo vriendelijk om een ‘Familiegeschiedenis
in Beeld‘ over kindertransporten te laten zien op onze site:
Een voorbeeld van een familiegeschiedenis