Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

FRL-Lezing: De Martena’s yn Fryslân

12 oktober 2019, 13:00 CEST

Evenement Navigatie

door: Marjan Brouwer en Henk Popma

Hoe kwam het eerst relatief onbekende geslacht Martena aan zijn macht en bezit? Grondlegger van de belangrijke maatschappelijke posities van de Martena’s is Hessel van Martena. Wie was hij en hoe heeft hij geopereerd om die macht te vergaren? Hebben latere generaties daarvan geprofiteerd?
Ook is er Doeke van Martena, die bekend is als de admiraal van Friesland en die een steunpilaar was van Willem van Oranje in de strijd tegen Philips II. Martenastate, waar hij heeft gewoond, bleef via zijn kleindochter tot 1895 in bezit van zijn familie. Eerst de Burmania’s en later de Vegilins van Claerbergen.

Catharina Entens, de kleindochter van Doeke Martena, de admiraal van Fryslân.
Fries Museum, Ljouwert – Bruikleen Stichting Familiebezit de Bordes.

Op de foto: Catharina Entens, de kleindochter van Doeke Martena, de admiraal van Fryslân. Zij trouwde met Sjuck van Burmania en werd de moeder van de familie die tot 1894 Martenastate in Cornjum bewoonde en in eigendom hat.

Marjan Brouwer is historicus en conservator in Museum Martena in Franeker. Voor de geschiedenis van de zestiende en zeventiende eeuw kun je haar ’s nachts wakker maken.
Henk Popma is historicus en was lerarenopleider aan de NHL in Leeuwarden. Beiden hebben bijdragen geleverd aan het boek: Martenastate, proeftuin van het Paradijs? dat vorig jaar is verschenen bij Wijdemeer in Dokkum.

Henk Popma en Tjitte Kamminga houden kort daarvoor (7 okt. om 19.30 uur) een voordracht over Martenastate en Cornjum in MFC De Skal in Stiens.
De voordrachten vullen elkaar aan.

Tresoar Boterhoek 1, Leeuwarden. Parkeren mogelijk in de garage Oldehoofsterkerkhof. Zie ook de website: fryske-akademy

Locatie

Tresoar
Boterhoek 1
Leeuwarden, 8911 DH
+ Google Maps
Telefoon:
058-7890789