Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Hoogeveen – Afdelingsledenvergadering

16 november, 13:00 - 13:45 CET

Evenement Navigatie

Agenda Afdelings-Leden-Vergadering te Hoogeveen 16-11-2019.

Het bestuur van de NGV afdeling Drenthe en NW Overijssel roept haar leden op voor de te houden najaarsvergadering op zaterdag 16-11-2019 in de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD te Hoogeveen van 13:00 tot 13:45.
Deze vergadering is uitsluitend bedoeld voor leden van onze NGV-afdeling. De bijbehorende stukken (gemeld als *) kunt u (na inloggen als NGV-lid) vinden als hieronder aangegeven op www.ontdekjouwverhaal.nl Ze worden niet verstuurd. U kunt ze zelf printen.

  •  De stukken voor de ALV van de afd. Drenthe & NW-Ov. kunt u hier vinden: <Onze afdelingen>, <DRE…..>,<Publicaties>, <Bekijk en download…..…> Links boven in het bruine vlak: ‘Bekijk en download hier etc.’
  •  De stukken van het HB behorend bij punt 10 van de agenda kunt u hier vinden: <Over NGV>, <Publicaties …hoofdbestuur>, <Stukken Alg. Vergadering>

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Notulen van de alg. ledenvergadering d.d. 13 april 2019 te Hoogeveen *)
4. Stand van zaken m.b.t. de gemelde bestuurscrisis: Tussentijds zijn afgetreden Jeannette Brown-Altena en Harm Hillinga (voorzitter). Nu zijn aftredend Bert Heidmeijer (penningmeester) en Ruud Hermans (secretaris). Henk Jonkman (lid) en Bas de Wit (lid) blijven over.
5. Kandidaatstelling: Henk Jonkman als voorzitter, Foppe Kooistra als penningmeester en waarnemend secretaris, Jan Pol als lid, Sib de Jong als lid, GeertJan Pottewijd als lid en webmaster. Op de afdelings-site kunt u lezen wie ze zijn en waarom ze zich verkiesbaar stellen.*)
6. Bestuursverkiezing: Zie de kandidatuur bij punt 5. Het is mogelijk om tegenkandidaten voor te dragen: Dat kan tot één week vóór de vergaderdatum, schriftelijk, en ondersteund door minstens 5 leden van de NGV afd. Drenthe & NW-Overijssel.
7. Raming budget 2020 afd. Drenthe & NW. Ov. met een toelichting *)
8. Kascommissie: er was nog 1 vacature voor een reservelid. Door de toetreding van Sib de Jong tot het DRE-bestuur mag hij niet meer in de kascommissie zitten. Er zijn nu dus 2 vacatures: 1 lid-controleur en 1 lid-reserve (de reserve hoeft over 2019 niet te controleren, tenzij iemand uitvalt of niet tijdig kan. Wie stellen zich kandidaat ?
9. Kort verslag n.a.v. de AV van 25-05-2019 in Driebergen, bezocht door Bert en Henk. In deze AV werd o.m. onze brief aan het HB behandeld. Daarin stelden we vragen over de samenwerking met Open Archieven (Bob Coret).*)
10. Voorbespreking van de komende AV op 23-11-2019 in Driebergen. Aan de orde komen enkele verander-voorstellen, de Begroting 2020 en de noodzaak tot bezuiniging. Daardoor worden ook afdelingen + 20 % gekort*)
11. Benoeming en mandatering afgevaardigde (en evt. plv. afgevaardigde) naar de AV te Driebergen op zaterdag 23 november a.s. Het bestuur stelt voor om Henk Jonkman als afgevaardigde te benoemen en hem te mandateren.
12. Concept-rooster bijeenkomsten NGV afd. DRE 2020 (ter bespreking) *)
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Gegevens

Datum:
16 november
Tijd:
13:00 - 13:45

Locatie

De Vredehorst
Zuidwoldigerweg 32
Hoogeveen, Drenthe 7908 AD Nederland
+ Google Maps
Telefoon:
0528-273966
Website:
https://www.kerktijden.nl/gem/726/pkn-geref-kerk-hoogeveen2