Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Mill – Lezing: Schepenrechtspraak in de 17e en 18e eeuw

21 september 2019, 14:00 CEST

Evenement Navigatie

Komende bijenkomst NGV afdeling Land van Cuijk en Ravenstein
Zaterdag 21 september 2019

SCHEPENRECHTSPRAAK IN DE 17e en 18e EEUW
door Anton Neggers
aanvang: 14.00 uur
zaal open: 13.30 uur
Wijkaccommodatie ‘De Wester’
Havikstraat 1
5451 XG Mill
0485-455021

“Sa lijff om lijff de ziel voor den duijvel; Ick sal Boxtel in brand steken” roept Henrick Haren alias van Seumeren, als hij in 1693 met eenen oproerigen en vrevel-moedigen geest op de publieke straat Michiel de Lavigne met een mes aanvalt. Hij wordt door de drossaard gearresteerd en voor de schepenbank aangeklaagd.

Schepenbanken hadden in de zeventiende en achttiende eeuw zowel een bestuur-lijke als rechterlijke taak. Schepenbanken met zowel de lage als de hoge jurisdictie konden als rechter konden zowel in civiele zaken als in criminele procedures vonnis-sen, en zelfs lijfstraffen en de doodstraf opleggen. Schepenen waren leken, en geen juristen, en dus werden ze bij hun rechterlijke taak bijgestaan door onafhankelijke rechtsgeleerden.

In deze lezing worden de achtergronden van de schepenrechtspraak geschetst aan de hand van procesdossiers en adviezen van de Boxtelse schepenbank. Tussen al het juridisch jargon door schetsen ze een bijzonder beeld van het dagelijks leven in de zeventiende en achttiende eeuw. De procesdossiers gaan onder meer over caféruzies, defloratie, roddel en achterklap, onbetaalde rekeningen, bedelarij, alimentatie, echtscheiding, stroperij en diefstal. Over katholieke en protestante notabelen, maar ook over de gewone mensen die genoodzaakt waren den wegh van Regt innen te gaan.

Anton Neggers (Boxtel, 1959) is jurist en werkt op de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Hij is voorzitter van de afdeling Kempen- en Peelland van de Nederlandse Genealogische vereniging, en van Heem-kundekring De Heerlijkheid Oirschot.
In 1974 startte hij met stamboomonder-zoek naar zijn eigen familie. Als genealoog en regionaal historicus is hij gespecialiseerd in de geschiedenis van de Meierij van
‘s-Hertogenbosch. Anton publiceert over genealogie en regionale geschiedenis van de Meierij van ‘s-Hertogenbosch.
Anton publiceert over genealogie en regionale geschiedenis, over onderwerpen als het plaatselijk bestuur in de achttiende eeuw, de politieke reformatie en straf-procesrecht. Zijn artikelen verschenen onder andere in Campinia, de Brabantse Leeuw, InBrabant en Gens Nostra. In 2007 verscheen zijn boek Schelmen en Hontsvotten Werck, over de moord op de drossaard van Oirschot in 1735.

Gegevens

Datum:
21 september 2019
Tijd:
14:00

Locatie

Wijkaccomodatie De Wester
Havikstraat 1
Mill, Noord-Brabant 5451 XG Nederland
Telefoon:
0485-455021
Website:
https://www.dewestermill.nl/