Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Tiel – Schetsen uit de Tielse classis

januari 16, 19:30 - 22:00

De Nederduitse  Gereformeerde Kerk in de Neder-Betuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Spreker: dr. Peter Dirk Spies.

De classis was het belangrijkste kerkelijk (calvinistische) bestuursorgaan in de Neder-Betuwe en heeft eeuwenlang veel van haar taken professioneel uitgeoefend. Haar taakveld was uitermate breed. Zo hield zij toezicht op de benoeming en het functioneren van predikanten, kosters en schoolmeesters. Zij oefende toezicht uit op de Nederduits-gereformeerde gemeenten en hield controle op de calvinistische leer en leven. Ook was aan haar de kerkelijke rechtspraak toebedeeld. Zij onderhield veel contacten en was onafhankelijk in haar functioneren.

De ontstaansperiode van de reformatie
Er zullen enkele gebeurtenissen worden geschetst uit de ontstaansperiode van de reformatie in de Neder-Betuwe en de relatie met de katholieken; met name in de opbouw van de kerkelijke gemeenten. Ook enkele belangrijke zaken uit deze eeuwen worden aangestipt, zoals het onderwijs, volksvermaak en specifieke kerkelijke en maatschappelijke problemen. En tot slot zal worden ingegaan op de Franse tijd.

Het begin van de Nederlandse Hervormde Kerk
De verhouding tussen de burgerlijke overheden en de classis was erg wisselend. In 1816 werd de gereformeerde kerk genationaliseerd en ontstond de Nederlandse Hervormde Kerk. Hierdoor is op 1 april 1816 de classis opgeheven.

Contact met dr. Peter Dirk Spies

Gegevens

Datum:
januari 16
Tijd:
19:30 - 22:00
Website:
https://ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/betuwe/

Organisator

NGV afdeling Betuwe
Telefoon:
0634 260 276
E-mail:
ngvBetuwe@gmail.com

Locatie

Regionaal Archief Rivierenland
J.S. de Jongplein 3
Tiel, 4001 WG
+ Google Maps
Telefoon:
0344 - 612 230
Website:
http://regionaalarchiefrivierenland.nl