Nederlandse Genealogische Vereniging

Gens Nostra & Heraldisch Tijdschrift

Gens Nostra & Heraldisch Tijdschrift

Gens Nostra bevat genealogische artikelen en bijdragen in de ruimste zin van het woord. Dat kunnen dus complete genealogieën zijn, maar ook kwartierstaten, stamreeksen, genealogische geschiedenissen of vertellingen, heraldische artikelen of bronbewerkingen voor zover van genealogisch belang, evenals kleinere bijdragen zoals curieuze of toevalsvondsten en portretten; kortom alles wat de genealoog zou kunnen interesseren. Het blad bevat ook enkele rubrieken, waarin besprekingen van boeken en tijdschriften, waarmee de lezer op de hoogte wordt gehouden van nieuw verschenen literatuur op genealogisch gebied; nieuwe digitale ontwikkelingen en verenigingsnieuws.

lees meer …

Contact:

GNredactie@ngv.nl
Redactie Gens Nostra, 
Postbus 50, 
3980 CB Bunnik

Redactie:

Paul op den Brouw
Rob Dix
Maja Westhoff

lees meer …

 


Schrijf op het prikbord!

Deze functie is alleen beschikbaar voor leden.

Bibliotheek en publicaties

Alle nummers van Gens Nostra zijn aanwezig in de bibliotheek van ons informatiecentrum in Bunnik en kunnen daar ingezien worden. Ze worden niet uitgeleend.

DisclaimerPrivacy