Inhoud van Gens Nostra

Zowel de beginnende als de gevorderde genealoog zal gegevens van zijn gading in Gens Nostra kunnen aantreffen. De redactie streeft naar geografische spreiding over Nederland, maar blijft uiteraard afhankelijk van het aangeboden materiaal. Ook probeert de redactie inhoud te geven aan speciale thema’s die genealogen interessant vinden zoals bijvoorbeeld: militairen, migratie, middeleeuwen of voormalige Nederlandse koloniën.

Iedere jaargang van Gens Nostra is voorzien van een inhoudsopgave en een alfabetische index op familienamen.

Uitnodiging om artikelen in te sturen

Gens Nostra is het blad voor de leden van de NGV, maar ook het blad geschreven door de leden van de NGV. Zo nu en dan een stukje van het hoofdbestuur of van de redactie, maar het grootste deel van ieder nummer van Gens Nostra bestaat uit artikelen van de leden en dat willen wij graag zo houden. Lees hiervoor ook de Richtlijnen.

Hieronder een paar suggesties voor specifieke onderwerpen:

  • Opmerkelijke voorouders of verwantschappen
  • Dode punten: waar die optreden en hoe die eventueel overwonnen zijn.
  • Migratie: veel van onze voorouders zijn ooit als immigrant naar Nederland gekomen.
  • Beroepen: vaak werd in een familie generaties lang het zelfde beroep uitgeoefend.
  • DNA: uw ervaringen met DNA-onderzoek.
  • Bronnen: beschouwingen betreffende genealogisch bronnenmateriaal, digitaal en niet-digitaal.
  • Vrouwen: ‘Sterke vrouwen als voorouders’ hebben de laatste jaren veel belangstelling gekregen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de vele bijdragen die ingestuurd zijn voor het Jubileumboek. Dat waren korte verhalen, die op vrij korte termijn moesten worden ingestuurd. De redactie geeft u graag de gelegenheid alsnog korte of langere bijdragen over vrouwelijke voorouders in te sturen.

 

Naar de beginpagina van Gens Nostra