het leven zit

vol verhalen

Ook in Gens Nostra publiceren?

Gens Nostra is het blad voor leden van de NGV en wordt gevuld met artikelen geschreven door leden. Zo nu en dan een stukje van het hoofdbestuur of van de redactie, maar het grootste deel van ieder nummer van Gens Nostra bestaat uit artikelen van de leden en dat willen wij graag zo houden.

Insturen

Wij nodigen je dan ook graag uit de resultaten van jouw genealogisch onderzoek in te sturen. Het onderzoek hoeft niet per se af te zijn, tussentijdse rapportages zijn welkom en kunnen anderen op weg helpen. Wij ontvangen graag de genealogie van je familie of je kwartierstaat, graag voorzien van een stukje familiegeschiedenis of een opmerkelijk verhaal over een markante voorouder of familielid.

Suggesties voor onderwerpen

 • Opmerkelijke voorouders of verwantschappen
 • Dode punten: waar die optreden en hoe die eventueel overwonnen zijn.
 • Migratie: veel van onze voorouders zijn ooit als immigrant naar Nederland gekomen.
 • Beroepen: vaak werd in een familie generaties lang het zelfde beroep uitgeoefend.
 • DNA: je ervaringen met DNA-onderzoek.
 • Bronnen: beschouwingen betreffende genealogisch bronnenmateriaal, digitaal en niet-digitaal.
 • Vrouwen: Sterke vrouwen als voorouders.

 

Uitleg over auteursrecht en formulieren

 • Protocol auteursrecht en portretrecht bij publicaties. Dit is een uitleg over wat auteursrecht precies is. Nuttig om te lezen voordat je een artikeltje instuurt naar de redactie.
 • Auteursverklaring.
  Dit is een formulier waarop auteurs verklaren dat hun werk origineel is en dat ze toestemming hebben van alle belanghebbenden om alle gegevens te publiceren.

  Auteurs kunnen dit formulier downloaden, printen, invullen en opsturen naar de redactie [Natuurlijk kan het na download en invullen, ook gescand worden en gemaild naar de redactie].

 • Toestemming voor publicatie. Dit is een formulier waarop mensen toestemming kunnen geven voor het gebruik van hun gegevens. In het algemeen wordt de toestemming gegeven aan de auteur, voor de publicatie van een artikel. [Dit komt nog.]
 • Algemene informatie over de nieuwe AVG vindt je hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

 

Naar de beginpagina van Gens Nostra

Richtlijnen voor auteurs

Wellicht heb je al het één en ander op papier of op je PC staan. Maar raadpleeg vóór het schrijven of insturen van je bijdrage de ‘Richtlijnen voor publicatie in Gens Nostra’; deze kun je hier vinden.Stuur je bijdrage naar: Redactie Gens Nostra, Postbus 50, 3980 CB AA Bunnik, of naar GNredactie@ngv.nl. Na ontvangst van je bijdrage krijg je binnen drie weken een bevestiging van ontvangst en zo spoedig mogelijk daarna (maar dat kan helaas wel eens drie maanden duren) informatie over acceptatie, eventuele aanpassingen en plaatsing.

Maar al te vaak wordt gedegen genealogisch onderzoek niet afgerond met een publicatie. De onderzoeker heeft er plezier aan beleefd, maar andere geïnteresseerden kunnen er geen gebruik van maken en moeten opnieuw beginnen. Via de dienst bestellingen krijgt de NGV geregeld aanvragen voor kopieën van artikelen, die lang geleden verschenen zijn. Dat kan in de toekomst ook om uw artikel gaan: Wie schrijft, die blijft.

Richtlijnen voor auteurs

 

portret van Hugo van Gijn