15-08-2018: West Noord-Brabant heeft een nieuwe penningmeester

Gisteren, 15 augustus, hebben we tijdens een korte ledenvergadering afscheid genomen van onze penningmeester Kees de Gouw. Hij is onlangs 79 jaar geworden en vond het na 12 jaar penningmeester te zijn geweest tijd worden voor een opvolger. Die hebben we gevonden in de persoon van Ferd Oorsprong, die ook landelijk penningmeester is. Ferd is onlangs in onze afdeling komen wonen. Kees, heel hartelijk bedankt voor je jarenlange inzet voor de NGV en Ferd, welkom in onze afdeling en in je nieuwe functie. Namens het hoofdbestuur heeft onze afdelingsvoorzitter Jos Taalman Kees de zilveren NGV-speld overhandigd. Zie bijgaande foto.

Kees de Gouw

Na de ledenvergadering werd door Harold Wessels een interessante presentatie gegeven over oud schrift door de eeuwen heen, als aanloop voor de cursussen oud schrift die dit najaar door Stadsarchief Breda worden gegeven. Meer informatie hierover op de site van Stadsarchief Breda en op hun Facebookpagina.