Afdelingsblad Gooiland 2019 nr.2

Inhoudsopgave:

 • Van de Voorzitter
 • Evenementen in 2019
     70 jaar jubileum,7 september \
     Dochters van Eva, 19 september
 • Verslag 8 mei 2019A
     ALVLezing “Het Rampjaar in onze regio” Ondertitel: “Helden en Hazen”door Hans    Mous
 • Zoeken in buitenlandse kranten en tijdschriften
 • Een mailtje van een(achter)naamgenoot: SPAM!, of toch niet?
     Een stukje Joodse genealogie)
 • Genealogie en het Eurovisie Songfestival
 • Genealogie in ’t Gooi
 • De Gooise wortels van de voorzitter….
 • Het rampjaar en DTB van Huizen
 • Digitalisering van “Kwartierstatenboek” en “Ode aan de Moeder
 • “Tips en Truuks: Cache wissen bij googelen naar een website

Artikelen

 • Van de Voorzitter
  Op 30 maart in 1949 vond in lunchroom “De Pauze” in de Havenstraat in Hilversum de oprichtingsvergadering plaats van de afdeling “Gooi en Eemland” van de NGV. Het hoofdbestuur van de sinds 1946 bestaande vereniging had haar 27 in de regio wonende leden hiertoe opgeroepen –er waren er 15 aanwezig. We zijn nu dus al weer meer dan 70 jaar later. Ondertussen valt Eemland onder de afdeling Amersfoort en hebben we gelukkig in de afdeling Gooiland aanmerkelijk meer leden dan destijds. Bij dat 70-jarig jubileum willen we stilstaan op zaterdag 7 september a.s.

 • Het rampjaar was 1672
  De grote held was Johan Maurits van Naussau-Siegen, onder andere bekend als opdrachtgever tot de bouw van het Mauritshuis te den Haag, maar ook als gouverneur van Brazilië en in Duitsland. In 1672 was hij commandant van het Staatse leger en verantwoordelijk voor het front langs de Vecht., maar hij liet ook forten bouwen en organiseerde het doorsteken van de dijken zodat de doorgang van de Franse soldaten met of zonder paarden onmogelijk werd.
  Muiden Fort Hinderdam was ook belangrijk voor de verdediging van Amsterdam en het Gooi. Van hier uit en met behulp van sluizen werd de Waterlinie beheerst; met zeewater konden grote gebieden onder water worden gezet. Maar het nabij gelegen Nigtevecht werd het slachtoffer van de Fransen die vanuit het zuiden noordwaarts trokken. De bevolking vluchtte weg naar Weesp en Nigtevecht brandde af. Ook Ankeveen moest het bezuren met herhaaldelijke aanvallen van de Fransen. De Duitse kolonel Johann von Stockheim verdedigde de Ankeveense brug, een belangrijke post in de Loodijk. Hierdoor konden de Fransen de Hinderdam niet bereiken. De Oranje gezinde vlootvoogd Cornelis Tromp van Syllisburg, een tegenstander van de gebroeders de Wit bezat een buitenplaats in ‘s Graveland. Deze werd door de Fransen geheel afgebrand. Het verhaal, dat dit gebeurde als wraak voor Tromps aanvallen op de Franse vloot, blijkt niet te kloppen. Tromp was in die tijd sowieso niet aanwezig op de vloot. Hij had de brandstichting kunnen afkopen, maar was te zuinig om de geëiste afkoopsom te betalen. Het rampjaar naderde zijn einde weer bij Naarden en de Huizerpoort. Stadhouder Willem III heroverde Naarden op de Fransen met hulp van Spaanse soldaten, Koerlanders en Nederlandse mariniers

• Een mailtje van een(achter)naamgenoot: SPAM!, of toch niet? Een stukje Joodse genealogie[
Recent kreeg ik een melding van een zoon van mij, die toen voor zijn werk in Spanje zat en per e-mail benaderd werd door een voor hem onbekende Spaanse vrouw met dezelfde achternaam Tausk. Ik kende haar ook niet, maar mijn database bevatte wel een persoon met de juiste combinatie voor-en achternaam en wonend in Venezuela! Als dit de zelfde persoon was, dan moest zij ook familie hebben in Oostenrijk en in Nieuw Zeeland (met beiden had ik eerder contact gehad) en ook een zus in Venezuela hebben. Sterker nog, dan had mijn vader vroeger contact gehad met haar oom Norbert. Niet lang na de Spaanse mail aan mijn zoon trad ik contact met haar Venezolaanse zuster. Het bleek dat de Spaanse pas vrij recent naar Spanje was verhuisd, dus vandaar…Het werd een interessant en emotioneel geladen contact.

• Genealogie en het Eurovisie Songfestival[LH] “Songfestival 2020 in ieder geval niet in Hilversum”, kopte De Gooi-en Eemlander op 20 mei jl., direct nadat de NPO-inzending, het liedje ‘Arcade’ van zanger Duncan Laurence, het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv had gewonnen.
Voor genealogen interessanter is echter het onderzoek dat er gedaan is naar de voorouders van diverse deelnemers aan het Songfestival door de jaren heen. Zo gaat de stamboom van Lenny Kuhr, de Nederlandse winnares uit 1969 terug tot de rond 1766 in het Poolse Gdansk geboren Johan Daniel Filarski (maar dat wisten de kijkers naar “Verborgen verleden” al sinds 2012). En de oudste voorouder van onze deelneemster uit 2003, Esther Hart (Esther Katharina Hartkamp), werd rond diezelfde tijd in Salland gevonden in de persoon van Willem Hertkamp. Fascinerend is verder ook de relatie die men heeft weten te leggen tussen de in Tel Aviv (vals) zingende Madonna en niet minder dan zeven voormalige winnaars van het Songfestival (Klik Hier). Met uitzondering van Celine Dion heeft men daar echter een behoorlijk eind terug in de tijd voor moeten gaan,

• Het rampjaar (1672) en DTB van Huizen [RTen Jan Schipper]
Zoals uitgebreid verhaalt door Hans Mous verviel het Gooi van de ene ellende in de andere.
De plaats Huizen kwam niet expliciet aan de orde. Maar het is wel opvallend dat de beschikbare Doop en Trouw registers beginnen in 1675. Toch nog even bij Harmen Snel te rade gegaan. Huizen werd ongeveer geheel ontvolkt in 1672. De bewoners vluchten naar Amsterdam, maar vooral ten noorden van het Y, zoals Durgerdam, Oostzaan, Monnikendam etc. In de loop van 1674/5 kwamen de overlevenden terug. Met in hun kielzog gevluchte ontheemden uit dorpen in de buurt werden nieuwe boeken aangemaakt. Startpunt voor de DTB werd 1675

• Digitalisering van “Kwartierstatenboek” en “Ode aan de Moeder”
Jaren geleden heeft onze afdeling, die toen nog Gooi -en Eemland heette, een tweetal boeken uitgegeven. Ter gelegenheid van ons 40 jaar bestaan in 1989 het “Kwartierstatenboek” en in 1999 het boek “Ode aan de Moeder”. Beide boeken bevatten ca. 110 bijdragen die niet uitsluitend over voorouders in het Gooi gaan. De meeste kwartierstaten bevatten informatie over 5 generaties. In Ode aan de Moeder worden vrouwelijke stamreeksen gepresenteerd, soms tot wel 10 generaties.

Bovendien zijn een beperkt aantal additionele genealogische gegevens toegevoegd, zodat verschillende stamboomtakken aan elkaar geknoopt konden worden. Uiteraard zijn veel meer extra gegevens via internet te vinden, zie ook bijv. de lijst op onze internet pagina. Klik hier Hopelijk kunnen we deze gegevens spoedig op de nieuwe en in ontwikkeling zijnde stamboom applicatie voor de NGV website plaatsen. Hierbij zullen vanzelfsprekend de AVG regels in acht genomen worden, zodat in een aantal gevallen de gegevens van de jongste generaties daar niet in te zien zullen zijn. De volgende kwartierstaten uit het “Kwartierstatenboek” zijn samengevoegd met de Gooisegeslachten:·Willem Abcouwer, ook auteur;·Johannes C. Andriessen, auteur Th.J. Andriessen; ·Everdia A. van Altveer, ook auteur;·Gijsbertha J. van Asselt, auteur L.J. de Beer;·Lambertus J. de Beer, ook auteur;·Petronella B.W. van Gog, ook auteur;·Lambertus W.M. de Jong, ook auteur;·Gijsbert M.B. en Geertje J. Kos, auteur H. Kos;·Cornelis J. Krijnen,auteur N. Krijnen; ·Dirk Mur, ook auteur;·Renatus J. de Sain, auteur A.H. de Sain;·Jacobus N.J. Siewers, ook auteur;·Cornelia J.T. van Tol, ook auteur;·Henricus J.Th. van der Voort, ook auteur.Uit “Ode aan de Moeder” zijn opgenomen: ·Johannes Cornelis Andriessen, auteur A.S.J. Andriessen-van Zuijlen; ·Gijsbertha Johanneske van Asselt, G.J. de Beer-van Asselt;·Lambertus Jacobus de Beer, ook auteur;·Gijsberta Adriana Maria Blom, ook auteur;·Betty Bos, auteur P. Wiersema;·Lamberdina Bos, auteur W.J. Rieken-Gardenier;·Mirjam Bos, auteur P. Wiersma; ·Sophia Alida Endres, auteur T. Janknegt;·Melissa van Esch, auteur H. de Sain;·Matje Foulon, auteur S.G.G. Zanoli;·Hendricus Antonius van Hees, ook auteur;·Geertje Johanna Kos, auteur H. Kos;·Gerritje Kos, auteur H. Kos;·Ageeth Johanna Wilhelmina Krijnen, auteur P.B.W. Krijnen-van Gog;·Dirk Mur, ook auteur;·Hendrikus Theodorus Maria de Sain, auter H. de Sain·Antonia Lucia Tukker, auteur H.J.Th. van der Voort;·Ingeborg Wiersma, auteur P. Wiersma;·Monique Catharina Wilhelmina Willard, auteur W.J. Willard;·Gerritje Zeeman, auteur P. Wiersma

• Tips en Truuks Cache wissen bij googelen naar een website
Waarom moet ik soms mijn Cache legen? Het komt voor dat je nog een oude versie van een pagina op een website ziet terwijl deze pagina al wel is veranderd. Het herladen (refresh) van de pagina lukt niet. De browser haalt dan de pagina uit de Cache op de PC en toont dus de oude versie. Door alle cache bestanden te wissen zal de website de laatste versie van de server ophalen zodat jeweer de actuele informatie te zien krijgt op je computer