Amstelland 2017 november

Ontsluiting notariële akten

Over het indexeren van de Amsterdamse notariële akten – voluit het Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam – is, ook in Amstelland, al veel geschreven. Spreekster van vanavond is Pauline van den Heuvel, archivaris bij het Stadsarchief Amsterdam en als projectleider Alle Amsterdamse Archieven nauw betrokken bij deze indexering. Met hulp van het project Vele Handen wordt momenteel de periode vóór 1811 geïndexeerd. Hoe staat het er voor met dit kolossale werk in uitvoering?

 

Wat omvat het te indexeren archief onder andere? – transportakten (dit zijn akten van eigendomsoverdracht van onroerende zaken en schepen boven een bepaald tonnage); – testamenten; – getuigenverklaringen (‘attestaties’) voor een proces-verbaal voor de hoofd officier van justitie over bijvoorbeeld burenruzies of knokpartijen in kroegen en andere delicten; – boedelinventarissen, denk aan boedelscheidingen, huwelijkse voorwaarden en erfenissen; – machtigingen; – handelscontracten; – scheepvaartcontracten (scheepsverklaringen, getuigenverklaringen bij schade aan de lading of na schipbreuk, behandeling van slaven, et cetera.)

 

Fotodatering & identificatie

Voordat onze inleider op deze dag, Peter Eyckerman beroepsgenealoog werd, was hij achtereenvolgens landbouwingenieur en ict’er. Hij maakt deel uit van de raad van bestuur van Familiekunde Vlaanderen. Zijn inleiding ging over fotografie tot circa de Eerste Wereldoorlog. Peter Eyckerman begon met de vraag wie in bezit was van oude foto’s van voor de Eerste Wereldoorlog. Bijna de helft van de aanwezigen stak de hand op. Maar toen Peter vroeg of ook bekend was wie er op die foto’s stonden, was de respons klein. Iets over de geschiedenis en de techniek van de fotografie Na de publicering van het Daguerre’s proces in 1839 doken in de grote steden al in 1842 de eerste fotostudio’s op. Daarnaast waren er toen reizende fotografen of kermisfotografen die over het algemeen ─ nu zeldzame ─ kiekjes van slechte kwaliteit maakten. Eerst nam Peter Eyckerman ons mee naar de techniek van de fotografie uit deze beginperiode. De afdruktechniek geeft al inzicht in de periode waarin de foto is gemaakt. De afbeeldingen uit de eerste periode tot circa 1865 zijn nu vaak vergeeld of uitgebleekt. Dat verbeterde met de uitvinding van de onveranderlijke kooldruk (inaltérable). De oudste foto’s waren éénmalig, dus zonder negatief gemaakt op koper, glas of ijzer. Zij werden gepresenteerd in een doosje. Vanwege de hoge prijs liet alleen de adel en de rijkere burgerij ze maken.

 

Errata en corrigenda

Er  zijn fouten en verbeteringen die meestal kort na het drukproces ontdekt worden en die dan op een apart blad in de uiteindelijke publicatie worden bijgevoegd of vermeld in het eerstvolgende nummer. In dit geval gaat het om ‘onze’ Gens Nostra 59 uit 2004; dus te laat voor een inlegvel. Toch wil ik u deze ongerechtigheden niet onthouden want voor je het weet gaan ze een eigen leven leiden. Het internet staat er vol mee! Op blz. 189 wordt een genealogie gepubliceerd van het geslacht Hoet / Hoed uit Schoorl. In deze publicatie is een opvallende rol weggelegd voor Jan Hoed (geb. Schoorl 5-5-1879, overl. Alkmaar 3-12-1964). Jan baart opzien in zijn functie van eigenaar/directeur van de Alkmaarse biljartfabriek Excelsior (v/h Victoria). Een opmerkelijk plan In 1931 verkoopt hij twee biljarts aan de eigenaar van Hotel Woudenberg te Urk, in die dagen nog een eiland. Die zijn natuurlijk prima te bezorgen met de Insula, een boot die dan regelmatig Urk aandoet. Maar dat is Jan Hoed te simpel. Hij vat het idee op twee biljarts voor de kust van Urk uit een K.L.M.-vliegtuig aan parachutes naar hun eindbestemming te vervoeren. Het voert te ver hier het hele verhaal uit de doeken te doen, leest u daarvoor mijn blog http://patmcast.blogspot.com/2016/07/luchtvracht-air-cargo.html.

 

Uit het protocol  Notaris  Jan  Coemans

SAA, Not. Arch. 3754 (jan. – dec. 1680 (scan 1 t/m 349)

De nummers 220 – 282