Amstelland Nummer 114 ─April 2019

Amstelland Nummer 114 ─April 2019

Inhoud

Afdelingsactiviteiten
Uitnodiging & Agenda komende ALV (16 april 2019) 
Notulen Afdelingsbijeenkomst d.d. 12 februari 2019 
Komende gastsprekers in Buitenveldert 
Artikelen en berichten
Harmen Snel over Droogkokers en andere vastlopers (12 februari 2019) 
Yvonne Molenaar over Van harnas tot lintjesregen (12 maart 2019) 
Kort, kort, kort: My Heritage in Amsterdam 
Nogmaals prof. dr. Bob Smalhout 
Genealogie & geografie: www.plaatsengids.nl 
Over het voorgeslacht van generaal Spoor 
Kadaster Archiefviewer’ Waterland 
Kort, kort, kort: de Antwerpse vreemdelingenarchieven tot 1930 
Berichten voor leden Mutaties Ledenbestand (bijgewerkt tot en met 1 april 2019) 
Recente aanwinsten 

♦ Droogkokers
Opgetekend door Els Schnijder In de weken voorafgaand aan deze presentatie konden leden vragen stellen over hun vastlopers. Voorwaarde was wel dat het lid dan aanwezig moest zijn bij de bijeenkomst. Er waren velen gekomen: de zaal was 12 februari bomvol met de vragenstellers en geïnteresseerden. Harmen Snel (Stadsarchief Amsterdam) gaf per vragensteller voor zover mogelijk een uitgebreid antwoord. Daarbij leverde hij ook veel achtergrondinformatie, die voor alle aanwezigen interessant was.

♦Lintjesregen
Mw. Yvonne Molenaar, hoofd collectie, presentatie & Educatie Muiderslot, hield 12 maart een buitengewoon stimulerende voordracht over de historie van Nederlandse ridderordes teruggaande naar de tijd van Floris V in het Muiderslot, gevolgd door een geanimeerde discussie. Wat is de overeenkomst tussen Graaf Floris V en Anky van Grunsven? Beiden zijn echte ridders!

♦ Smalhout
Twee van onze leden, de heren R. van het Groenewoudt en H. van den Dool, verrasten ons met enkele mooie aanvullingen op de kwartierstaat van prof. dr. Bob Smalhout in Amstelland #113.
Van de heer Van het Groenewoud is de volgende afstammingsreeks met aanvullingen op de kwartieren Gorter – Moordhorst:
1. Rob van het Groenewoud
2. Gerardus Hendricus Evert van het Groenewoud
3. Geertruida Johanna Peeters
6. Josephus Peeters
7. Gerritje Gorter
14. Gerrit Gorte
15. Hendrika Alida van der Heijden
28. Pieter Gorter
29. Trijntje Krijt
56. Pieter Gerritsz Gorter en
57. Maartje Jans Moordhorst = Smalhout
110 / 111 110. Pieter Gerritsz Gorter, geb. Zaandijk 11-6-1752, overl. Zaandijk 9-11-1805, tr. ald. 14-9-1814
111. Maartje Jans Moordhorst, overl. 9-11-1806, dochter van Jan Jansz Moordhorst en Maria Dominicus Rosier.
220. Gerrit Jansz Gorter, ged. Koog a/d Zaan 19-10-1727, tr. Zaandijk 9-4-1749 221. Stijntje Pieters May, ged. Zaandijk 12-2-1730, dochter van Pieter Cornelis May en Maritje Jans Meyer.
440. Jan Pietersz Gorter, wonende Koog a/d Zaan, tr.
441. Maartje Cornelis van der Does. De heer H. van den Dool verraste met een diepere duik in de doop- en trouwbronnen van het Amsterdamse Stadsarchief: ‘Uitgelokt door een Engelse achternaam (Hamilton) in kwartier 494 van generatie IX (zie Amstelland #113, pagina 26) én omdat ik zelf ook met Engelse voorouders bezig ben, ging ik op de website van het Stadsarchief zoeken.

♦Plaatsengids
Struikelt u in uw onderzoek ook wel eens over een onbekende, niet te traceren plaatsnaam? Dan bent u niet de enige. Vooral sinds Napoleon zich in 1795 met ons begon te bemoeien, zijn veel kleine buurtschappen, kernen of dorpsgerechten met verlies van hun naam samengevoegd tot één gemeente. Zelfs Wikipedia zal u daarover niet altijd kunnen informeren. Hoe kunt u dan weten bijvoorbeeld dat de dorpsgerechten Het Overeind en Het Nedereind in 1812 zijn samengevoegd tot Jutphaas? Of dat in de gemeente Jutphaas vele ridderhofsteden, zoals Rijnestein, Vroonestein, Rijnhuizen, Plettenburg en Wijnestijn zijn opgenomen? (In 1971 werden Jutphaas en Vreeswijk samengevoegd tot de gemeente Nieuwegein.) Daarvoor gebruikt u de website www.plaatsengids.nl .

♦, Kwartierstaat Generaal Spoor
Voor de Stichting Uit Welke Beker doe ik onderzoek naar alle schrijfvariaties van de naam Kroes. Daaronder valt ook de naam Kroeze. Daardoor kwam ik het huwelijk tegen van Rika Cornelia (Rika) Kroeze met Simon Spoor. Doordat Simon Spoor een bekend persoon was zowel als Nederlands generaal en legercommandant in NederlandsIndië en als zoon van André Spoor, violist en concertmeester van het Concertgebouworkest, heb ik geprobeerd om van hem een kwartierstaatje in elkaar te zetten. De eerste 3 generaties zijn aanwezig in de database van de Stichting Uit Welke Beker. De rest heb ik gevonden op diverse websites. Rika Kroeze komt voor in de stam Oldebroek; deze stamnaam hebben we gekozen omdat we in die plaats het eerste gegeven van Kroeze gevonden hebben. Later kwamen daar nog twee eerdere generaties bij, maar waar zij vandaan komen is nog niet duidelijk.

♦ Kwartierstaat van Simon Hendrik SPOOR
Generatie I 1 Simon Hendrik Spoor, geb. Amsterdam 12-1-1902, generaal, legercommandant KNIL, overl. Batavia 25-5-1949. In actieve dienst 1923-1949 In de functie van Hoofd Departement van Oorlog in voormalig Nederlands-Indië had hij de leiding van de politionele acties in 1947 en 1948. (Meer informatie in Bijblad Nederlandsche Leeuw deel 8.) Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Commandeur in de Militaire Willemsorde; tr. (1) Den Haag 21-12-1923 (gesch. ald. 31-3-1938) Louise Anna Maria Ooms, geb. Den Haag 27-1-1902, overl. Pistoia (I) 11-9-1972; tr. (2) Rotterdam 6-10-1938 (gesch. Batavia 24-3-1947) Rika Cornelia (Rudy) Kroeze, geb. Rheden 13-11-1906, verpleegster, kolonel Milva, directrice militair hospitaal, overl. Wezep 18-2-1971, gecr. Loosduinen 23-2-1971. Zij was Officier in de Orde van Oranje-Nassau; tr. (3) Batavia 3-4-1947 Hermanna Trijntje Dijkema, geb. Meeden
Zie verder 57 kwartieren

♦ Kadaster
In de studiezaal van het Waterlands Archief is de ‘Kadaster Archiefviewer’ beschikbaar voor bezoekers. Daarmee heeft u gratis toegang tot scans van allerlei kadastraal archiefmateriaal om onderzoek te doen naar de geschiedenis van opstallen en percelen. Die stukken beslaan de periode vanaf de instelling van het kadaster in 1832 tot circa 1980. Het Waterlands Archief beheert het kadastraal archief van de (huidige) gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland`

Kort
In de studiezaal van het Waterlands Archief is de ‘Kadaster Archiefviewer’ beschikbaar voor bezoekers. Daarmee heeft u gratis toegang tot scans van allerlei kadastraal archiefmateriaal om onderzoek te doen naar de geschiedenis van opstallen en percelen. Die stukken beslaan de periode vanaf de instelling van het kadaster in 1832 tot circa 1980. Het Waterlands Archief beheert het kadastraal archief van de (huidige) gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland

jw.koten@hccnet.nl