Archief Arnhem: Nieuwe archieftoegangen op de website vanaf augustus 2018

0732 Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Departement Arnhem, 1946-1981
Het departement bevorderde plaatselijke en regionale belangen op het gebied van nijverheid, handel, verkeer, landbouw, delfstoffenwinning en visserij.

0745 J.B. van der Meulen
Dr. ir. Jan Bieuwes van der Meulen (1908 – 1951) werkte onder andere voor professor Hudig van de Landbouwhogeschool in Wageningen en hield zich onder meer bezig met kunstmest en eiwitten.

0779 Familie Spiering
De familie Spiering kwam oorspronkelijk uit Tiel en familieleden waren sinds de 17e eeuw notabelen van deze stad.

0822 Familie Vliek 1682-1828
Het archief is een schenking van ir. W.F. van Heemskerck Düker te Zeist.

3347 Politie Sport Vereniging Renkum (P.S.V.R.)
Deze vereniging besloot in 1946 een Airborne-herdenkingswandeltocht te organiseren.

3370 Arnhemsche Lawn Tennis Bond
Het archief bestaat uit een plakboek met de titel: ‘Een geïllustreerd verslag van de verrichtingen der Arnhemsche Lawntennis- en Hockeybond alsmede van de desbetreffende meest belangrijke gebeurtenissen in binnen- en buitenland, 1922″.

 

reactis naar : jw.koten@ hccnnet.nl