Archief Tilburg digitaliseert oude archivalia

Belangrijk nieuws van het archief Tilburg, men is bezig met het digitaliseren van oude archivalia. Goede vooruitzichten

Op dit moment wordt door Picturae van archief 14 Schepenbank Tilburg en Goirle 1408-1811 de eerste 50 meter gedigitaliseerd. Maar voordat er een begin kon worden gemaakt aan de 50 meter moest er nog wel aan een voorwaarde worden voldoen: een goedgekeurde proefbatch. Dat betekent dat een gedeelte van het archief, met daarin alle bijzonderheden, als voorbeeld gaat dienen voor het gehele project en als dat goed is wordt groen licht gegeven voor de rest van het archief. Deze proefbatch omhelsde 8 archiefdozen (1 meter) met in totaal 159 inventarisnummers en bestond uit 3394 scans. In de week van 15 april was het zover en begon Picturae aan haar proefbatch die binnen een maand was afgerond. Daarna moeten deze scans allemaal gecontroleerd worden door zowel de Koninklijke Bibliotheek (KB) als door Regionaal Archief Tilburg. Helaas werd de proefbatch in eerste instantie door KB afgekeurd, maar door het snelle herstel van Picturae kon op 1 juli zowel KB als Regionaal Archief Tilburg hun goedkeuring geven aan de proefbatch. En dat betekent dat het digitaliseringsbedrijf nu volop bezig is met het digitaliseren van de restant (49 meter) van het archief.. Na de digitalisering vindt er echter nog wel nabewerking plaats, maar in de loop van 2020 is dit gedeelte van het archief digitaal beschikbaar op onze website.

Ondertussen zijn we bezig met de voorbereiding van het tweede gedeelte van het archief, zijnde inventarisnummer 8096 tot en met 9895. De verwachting is dat we hiermee volgend jaar kunnen gaan starten en dat in 2021 het complete archief gerestaureerd, schoongemaakt, verpakt, gedigitaliseerd én digitaal beschikbaar is op onze website. Het is nog een lange weg, maar absoluut de moeite waard.

www.regionaalarchieftilburg.nl 

Jw.koten@hccnet.nl