Bedelingsregisters stad Utrecht online

Bedelingsregisters stad Utrecht online

De bedelingsregisters van de stad Utrecht over een periode van bijna 300 jaar (1623-1910) staan nu on-line. U vindt ze via de toegang personen.
In deze bedelingsregisters vindt u vermeldingen van mensen die hulp kregen van de diaconie van de hervormde gemeente in de stad Utrecht. Het gaat om de periode 1623-1910. De scans kunt u downloaden.

Wanneer iemand hulp ontving van de kerk, werd er altijd een vermelding van gemaakt. Het archief van het college van diakenen bevat dan ook veel informatie over (hulpbehoevende) inwoners van Utrecht. U vindt in deze scans niet alleen de naam, maar ook het jaar waarop iemand ingeschreven werd, de straat waar iemand woonde en het bedrag dat iemand kreeg. Maar de persoon kon ook zijn “afgesneden”, dan kreeg hij of zij niets meer. Soms is de overlijdensdatum vermeld.
De bedeling kon bestaan uit een maandelijkse bijdrage, maar ook uit een extra toelage. Verder kon de hulp in natura worden verstrekt, bijvoorbeeld een “beddeken met laeckens”. Meestal is ook nog de reden van de ondersteuning vermeld. 

Hier is de toegang tot de bedelingsregisters

Jw.koten@hccnet.nl