bericht uit archief Zwolle

Goed nieuws: de microfilms van de Memories van Successie worden de komende maanden gedigitaliseerd! De scans worden gekoppeld aan de toegang, zodat deze bron straks ook vanuit huis te raadplegen is.

Let op bij een bezoek aan onze studiezaal: de microfilms zijn vanaf 7 november in verband met de digitalisering tijdelijk niet beschikbaar. De veel door genealogen geraadpleegde bron betreft de belasting op/aangifte van nalatenschappen, periode 1818-1926. In verband met de openbaarheidsbeperking van 100 jaar zullen de stukken 1919-1926 niet te zien zijn.

 

reacties naar: JW.KOTEN@HCCNET.NL