Bericht van de voorzitter m.b.t. dienst-communicatie

Mededelingen voorzitter NGV
In de afgelopen maanden is gebleken dat de visie die Bea Werner als hoofd Communicatie van de NGV heeft over de inhoud en de vorm van de interne en externe communicatie, niet overeenkomt met de visie van het hoofdbestuur op deze punten. Om deze reden is in onderling overleg en met wederzijds goedvinden besloten dat zij haar werkzaamheden als hoofd Communicatie met ingang van heden neerlegt. Afgesproken is dat zij enkele lopende werkzaamheden zoals de nieuwe afdelingsfolders en de brochure voor nieuwkomers afrondt. Ook zal Bea advies geven over de website MT-DNA dag in Tiel en de marketing aanpak op 19 september 2019.

Wij zijn Bea zeer erkentelijk voor de vele werkzaamheden die zij het afgelopen jaar heeft verricht, zoals onder andere de zeer geslaagde enquête onder alle leden.

Bovenstaand heeft het HB doen besluiten dat de functie Communicatie te alom vattend was voor één persoon om goed te kunnen functioneren binnen de NGV. Daarom wordt deze functie anders vorm gegeven te weten:

 Coördinator Web Redactie:
De coördinator treedt op als voorzitter van de webredactie die als taak heeft de inhoud van de centrale pagina’s van de website met een team vorm te geven. Tevens treedt deze functionaris op als vraagbaak voor de webredacteuren in de afdelingen en diensten en bewaakt het toepassen van de huisstijl.

Coördinator Public Relations:
De coördinator treedt op als vraagbaak voor alle PR-medewerkers binnen de NGV. Bewaakt hierin huisstijl, vormgeving en inventariseert de behoefte aan PR-middelen binnen de NGV. Tevens treedt deze functionaris op als samensteller van centrale PR-berichten en voert centrale PR-activiteiten uit gericht op ledenwerving en leden behoud.

Coördinator Social Media:
De coördinator treedt op als vraagbaak voor alle contentbeheerders van Social Media producten die binnen de NGV in gebruik zijn. Bewaakt hierin huisstijl en opzet van effectieve berichten. Tevens treedt deze functionaris op als samensteller van centrale social mediaberichten en voert de verzending van deze berichten uit.

Voor bovengenoemde functies komt een uitgebreid functieprofiel en wervingstekst beschikbaar op de website.

Met vriendelijke groet,
Drs. Jos Taalman MA | Voorzitter NGV
www.ontdekjouwverhaal.nl
E:  voorzitter@ngv.nl