bericht van Filippus Tepper: Dus u wilt uw stamboom uitzoeken?

 

Dat is niet zo moeilijk. Begin bij u zelf. Vul de onderstaande bijlage 1 in. Ik veronderstel dat u Microsoft Word gebruikt. Maar u kunt ook gewoon een kaartenbak kopen voor een paar Euro en dezelfde procedure volgen. Voordeel is dat u geen computer(kennis) nodig hebt en het nadeel is dat u er ook geen gemak van hebt.

Het zou er als volgt uit kunnen gaan zien. Zie de onderstaande bijlage 2. Zijn er andere gegevens die u belangrijk of interessant vind, zoals beroep, kerkelijke gezindte en zo voort, dan voegt u die gewoon toe. U wordt niet gehinderd door software met vakjes voor gegevens die u toch niet nodig hebt en met gegevens waar dan weer geen vakjes voor zijn. Maar let op, het gaat altijd om de gegevens per individu. Laat u niet verleiden om uit te gaan van het gezin. Dat levert u uiteindelijk alleen maar ellende op. Denk daarbij aan samengestelde families, echtscheidingen, voorechtelijke kinderen. Maar voor de ingewijden, ook aan kwartierverminderingen. Om geen problemen te krijgen met nog levende familieleden doe ik even alsof ik mijn grootvader ben. Die heet ook Filippus Tepper.

Het zal u opvallen dat ik elke naam begin met de geboortedatum in omgekeerde volgorde1. Jaar, maand, dag. Dat heeft een goede reden. Mijn grootvader is 18790923 Filippus Tepper en ik ben 19430118 Filippus Tepper2. Bovendien zijn er nog een paar familieleden met dezelfde geboortenaam. Ik kan op deze wijze personen onverwisselbaar uit elkaar houden. Maar ook mijn nakomelingen kunnen dat nog over honderd jaar. Mijn bejaarde Tante sprak over Oom Jan. Maar wie was Oom Jan? Verder op in dit verhaal blijkt dat dit 18880314 Jan Tepper was. Maar ook wat zijn plaats in de familie was. Verder zal het u opvallen dat ik kind door dochter of zoon vervangen heb. Maar wil je gender neutraal werken of weet je het niet, dan is kind natuurlijk ook prima. Wel is het handig om de kinderen in volgorde van geboortedatum in te voeren.

Nu kan ik niet zo heel goed typen en elke keer weer hetzelfde te typen begint ook gauw te vervelen. Dus “naam” laat ik weg. Geboren wordt G:. Overleden wordt O:. Begraven wordt B:. Moeder wordt M:. Vader wordt V:. Partner: wordt P: Kind; wordt K:. Dochter: wordt D: en Zoon: wordt Z:. Overigens kunt u daar, desgewenst, de functie “auto tekst”voor gebruiken. Dan gaat het er als volgt uitzien. Zie bijlage 3. Omdat het “free format” is, kunt u alle gegevens die u leuk of interessant vind toevoegen. Wilt u een buitenlandse versie maken dan past u de afkortingen gewoon even aan met “find and replace”.

Merk op dat er nu achter 18790923 Filippus Tepper nog een datum staat. Dat is de datum waarop hij overleden is. Het moge u opvallen dat mijn grootmoeder achterbleef met 7 jonge kinderen en dat Filippina nog niet geboren was.

Gaat u nu uw “stamboom” uitwerken dan zou het u kunnen opvallen dat het toch wel erg veel ruimte en papier kost. Dat kan natuurlijk als u indruk wilt maken, maar praktischer is het om een soort stenografie te gaan toepassen. We zetten gewoon alles achter elkaar. Dan ziet het er zo als volgt. Zie bijlage 4.

Dat vraagt heel wat minder papier en inkt. Maar veel opgeschoten zijn we nu ook weer niet. Daar gaan we dus wat aan doen. We maken voor alle vermelde personen een eigen alinea (of een eigen kaart in de kaartenbak). Bij voorbeeld voor de partner van 18790923 Filippus Tepper. Dat ziet er dan als volgt uit. Zie bijlage 5.

U zult zich afvragen waarom ik 18790923 Filippus Tepper en 18860523 Annechina Huisman niet in één alinea samenvat. Dat zou een hoop typewerk schelen, want beide hebben dezelfde kindertjes gekregen. Toch niet doen. Want in heel veel situaties is dat helemaal niet zo. En er is een andere reden die samenhangt met het beheer van familie foto’s. Een goed onderwerp voor een volgend artikel. Maar, voor de ingewijden, er is ook iets principieel aan de hand. De echtgenote is opgewaardeerd van een wormvormig aanhangsel van de man, die slechts terloops wordt vermeld, tot een zelfstandige persoon met een eigen plek in de stamboom. Het blijft natuurlijk een historische vergissing dat kinderen niet altijd de achternaam van de moeder hebben gekregen, waar ze negen maanden gewoond hebben en die ze gebaard heeft. Hetzelfde is overigens ook van toepassing voor ongehuwde dochters en dergelijke. Geen ondergeschoven plekje bij de vader, maar een eigen gelijkwaardige plek in de stamboom. Zo doen we ook nog iets tegen de discriminatie van vrouwen in de genealogie. Je zou het bijna een innovatie gaan noemen. Wie gaat er eens uitzoeken hoe zijn stamboom er uit zou zien als alle kindertjes de achternaam van de moeder hadden gekregen?

Ook voor alle andere vermelde personen maken we nu een eigen alinea, als volgt. Zie de onderstaande bijlage 6. Het zal u opvallen dat nu ook de ouders van mijn grootvader 18790923 Filippus Tepper en zijn broers en zusters vermeld zijn. Om geen problemen te krijgen met nog levende familieleden heb ik de kinderen van latere generaties niet vermeld. Ik heb alleen een uitzondering voor mijzelf gemaakt. Maar u kunt dat rustig doen zolang u uw “stamboom” niet publiceert zonder hun toestemming.

Tot mijn grote en blijvende verdriet zijn mij vrouw 19440604 Stijntje (Christine) Brink en mijn dochter 19770824 Annemarie (Annemarie) Elisabeth Tepper overleden. Maar ze zijn niet vergeten en daarom heb ik ze ook vermeld. En het moge u opvallen dat mijn vroeg overleden dochter, postuum afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur in Wageningen, toch wel haar eigen plekje in de stamboom verdiend heeft. Zo ver heb ik het niet gebracht.

Neem in voorkomend geval even de moeite om te controleren of alles klopt. Verwijzen de partners naar elkaar? De ouders naar de kinderen? De kinderen naar de ouders? Gebruik daarbij een (elektronische) markeerstift. Het is even werk, maar fouten haalt u er zo uit. Zo haalde ik uit een stamboom, die oorspronkelijk gemaakt was met Aldfaer toch nog twee dubbele vermeldingen.

Doordat ik geen vast patroon toepas (free format) kunt u de stamboom willekeurig uitbreiden. Zo kan ik ook andere personen toevoegen, zoals bij voorbeeld 19430119 Janis Lyn Joplin. Een dag na mij geboren. Wereldberoemd, maar wel dood. Op mijn uitvaart mag u Bobby Mc Gee draaien. Een miljoen exemplaren verkocht na haar dood. Maar ik leef nog. En dat is ook wat waard. En voor de ingewijden, het systeem leent zich voor het maken van kwartierstaten en parentelen. Zelfs van combinaties. U loopt niet vast. Dus wilt u de stamboom van uw partner tegelijkertijd uitwerken dan is hier uw kans. Daarvoor hoeft u dus helemaal niet weer een andere stamboom aan te maken. Bovendien voorkomt u dat dezelfde nazaten in verschillende stambomen bijgehouden moeten worden.

Klein detail. Gebruik de sorteerfunctie in Microsoft Word om alle alinea’s op volgorde van geboortedatum te krijgen. Leuk om te zien wie er ongeveer in dezelfde tijd geboren zijn. Een reden te meer om alle namen te beginnen met de geboortedatum. En dubbelgangers vallen meteen door de mand. (zie boven). Met een kaartenbak doet u natuurlijk hetzelfde. Maar als u even verder kijkt zou het u kunnen opvallen dat de natuur zorgt voor structuur in uw stamboom. Ouders zijn meestal van ongeveer dezelfde leeftijd. Hetzelfde geld voor grootouders, kinderen en andere generaties. En meestal zijn grootouders ouder dan kleinkinderen. U hoeft zich dus helemaal niet te vermoeien met het nummeringsysteem van 18630501 Stephan Kekulé von Stradonitz of met Romeinse nummering systemen om structuur in uw stamboom te krijgen. En bent u niet bekend met de genealogische mores dan zijn de meeste stambomen, vooral degene die taksgewijze zijn uitgewerkt, onleesbaar voor een buitenstaander. Generaties staan schijnbaar willekeurig door elkaar. Mensen van overeenkomstige leeftijd staan willekeurig verspreid. Jammer toch, als u die stamboom niet alleen voor u zelf maakt.

U ziet dus dat het allemaal niet zo moeilijk is als u bovenstaande stappen volgt. U hoeft dus echt niet onmiddellijk een cursus genealogie te volgen, direct af te reizen naar een archief., u te verdiepen in genealogische software, oud schrift te gaan ontcijferen en zo voort. Natuurlijk als u het onderste uit de kan wilt en de rest van uw leven aan genealogisch onderzoek wilt wijden, dan kunt u beter een andere weg kiezen. Maar er zijn nog veel meer leuke bezigheden in het leven dan stamboom onderzoek. En mijn week telt maar 178 uur.

Maar hoe komt u nu aan die gegevens. Zoek het niet te ver. Letterlijk niet en figuurlijk niet. Raadpleeg eens die verjaardagslijstjes. Het kan niet missen of er zijn familieleden die geboortekaartjes en rouwkaarten verzamelen. Daar valt een heleboel aan te ontlenen. En dan is er natuurlijk het internet. Zonder grenzen. Maar welke sites zijn nu effectief? Ik nodig de lezers uit om daar eens een artikeltje over te schrijven. Dat is weer eens wat anders dan de zoveelste case history. Het gaat niet om een lijstje van 100 websites waar je ook eens zou kunnen kijken. Maar welke 10 sites moet je raadplegen om met 20% inspanning 80 % resultaat te behalen. Of kun je beter aan de slag gaan met persoonslijsten en persoonskaarten? Om dan die resterend 20 % resultaat over te laten aan genealogische detectives die hun leven in dienst van de genealogie stellen. Ik hoef en wil niet alles weten. Ook ik heb moeite om op internet de bomen en het bos te onderscheiden.

En niet onbelangrijk, beheers u. Vier generaties terug hebt u 16 voorouders. Simplistisch gesteld erft u van elk van die voorouders 1/16 of te wel 6% van hun eigenschappen. Daarvoor wordt de spoeling toch wel heel erg dun. Zoek van die 8 voorouder paren alle nakomelingen uit. Dus ook (van) de vrouwen. Dan hebt u behapbaar project gedefinieerd en als resultaat een leuke stamboom. Dat noem ik laagstambomen. Dat voorkomt een hoop frustratie. Ik kom niet verder, hoor ik dan. Iemand die een voorouder zoekt waar hij genetisch nauwelijks iets mee gemeen heeft behalve dezelfde achternaam, als die al niet verbasterd is. En zijn nichtje, die om de hoek woont, komt er niet in voor. Het is maar een meisje met een andere achternaam, toch? En wat is een naam? Een etiketje, een memo stickertje, een menselijk verzinsel. Het staat niet eens in uw DNA. Praktisch gesproken beperk ik mij tot de generaties na invoering van de burgerlijke stand (1811) waar nog foto’s of graven van zijn.

Wat zijn de overlevingskansen van al uw werk? Bij een open einde project valt er altijd nog wel iets uit te zoeken , na te kijken, te ontdekken en zo voort. Dus die presentatie van uw resultaten stelt u nog maar even uit. Dat kan altijd toch nog? Ondertussen verdwijnen de mensen om u heen voor wie die resultaten interessant zouden kunnen zijn. Totdat u zelf ook verdwijnt. En dan? U kunt van uw nakomelingen nauwelijks verwachten dat die een cursus genealogie gaan volgen en zich gaan verdiepen in de genealogische software die u jaren lang gekoesterd hebt. Het is voor uw nakomelingen toch ook nauwelijks interessant om nog met genealogie te beginnen. U hebt immers “alles” al uitgezocht! De parenteel van Wilhelmus Aron Hindricus Tepper, geboren in 1396 in Königsberg, is al door anderen uitgezocht. Dus wat blijft er voor mij dan nog over? En dan al die dozen met kopieën, bewijsstukken en zo voort nog. Zelfs de NGV wil die ongeorganiseerd niet hebben. Denk daar dus op tijd over na en zorg dat u tijdens uw leven iets presenteert en zet de rest klaar voor van Gansewinkel. Een familielid van mij had in haar leven hondereden dia’s gemaakt zonder ze te documenteren. Haar zusters hebben al die dia’s in de container gekiept zonder ze nog eenmaal te bekijken. Dat lot staat u ook te wachten met uw genealogische erfenis als u daar geen goed overlevingsplan voor hebt gemaakt. Ik heb er een beetje over na proberen te denken. Mijn oude “Carte de Visite” foto’s vn voor 1900 kan ik waarschijnlijk wel kwijt bij de Rijksdienst voor Kunst en Documentatie. En mijn familiedrukwerk stuur ik naar het cbg. Bij beide worden ze voor “eeuwig” bewaard. Ze zijn dan wel niet meer van mij, maar blijven wel bewaard en toegankelijk.

Kleed uw stamboom aan met (oude) familie foto’s. De meeste mensen gaan uw stamboom niet lezen, maar (oude) familie foto’s kijken doen ze graag. En dan is het leuk dat ook nog te achterhalen is hoosooh (wieiswie). Onderwerp voor een volgend artikel. Geef het de vorm van een foto album met een genealogische bijlage zodat die oude foto’s goed tot hun recht komen. Een pronkstuk op uw tafel bij de koffie! En het hoeft helemaal niet zo duur te worden. De albumprinters in deze wereld concurreren elkaar de tent uit. Dus wacht even op de volgende aktie. En hebt u volgend jaar weer een heleboel nieuwe foto’s en gegevens ontdekt dan laat u toch gewoon een nieuw exemplaar drukken. Maar wilt u een echt stamboomboek met miezerige foto’s, anders wordt het zo duur en zo dik, met de kleinste details laten drukken dan praat u over een diepte investering. Bovendien wordt dat stamboomboek “waardeloos” op het moment dat u een nieuw familielid ontmaskerd. Een goede reden om die publicatie nog maar even uit te stellen. De gebruikelijke relatieve nummering veranderd dan meestal dramatisch. Door het gebruik van de geboortedatum als “postcode” kunt u oude en nieuwe stamboom boeken / foto albums naast elkaar blijven gebruiken. Geboortedatums veranderen maar zelden, zelfs niet als de (geboorte)naam veranderd, zoals bij adoptie. Zelf ben ik al eens opgewaardeerd van XIX-n naar X-w in mijn stamboom beheerd door iemand anders. Ik kan het niet handig vinden. En dat mijn overleden dochter het in die stamboom niet verder heeft gebracht dan XIX-n,1 kan ik niet pruimen. Het is wel mijn fantastische dochter, die hard gewerkt heeft voor haar plekje, you know!

En ten slotte. Een stamboom is eigenlijk maar een kille registratie van veel verdriet en ellende. Mijn grootmoeder die in verwachting was en haar man verloor en haar kind naar hem vernoemde. En twee jaar later ook dat kind verloor. Ik zou wel eens wat willen lezen over die kant van stamboom onderzoek. Of zijn we alleen maar kaartenbak vullers?

Bijlage 1

Naam:

Geboren:

Overleden:

Begraven:

Moeder:

Vader:

Partner:

Kind:

Kind:

Kind

Kind:

Kind:

Kind:

Kind:

Kind:

Kind:

Bijlage 2

Naam: 18790923 Filippus Tepper 19211017

Geboren:Onstwedde / Stadskanaal

Overleden:Vroomshoop

Begraven: Vroomshoop

Moeder:18460222 Wiechertje Pronk

Vader:18431122 Remke Tepper

Partner:18860523 Annechina Huisman

Dochter:19121212 Wiechertje Tepper

Dochter:19140109 Christina Tepper

Zoon:19150317 Remke Tepper

Dochter:19160921 Elsiena Tepper

Zoon:19180406 Adolf Tepper

Zoon:19190908 Willem Tepper

Dochter:19201217 Aaltje Hendrika Tepper

Dochter:19220414 Filippina Tepper

Bijlage 3

18790923 Filippus Tepper 19211017

G:Onstwedde / Stadskanaal

O:Vroomshoop

B: Vroomshoop

M:18460222 Wiechertje Pronk

V:18431122 Remke Tepper

P:18860523 Annechina Huisman

D:19121212 Wiechertje Tepper

D:19140109 Christina Tepper

Z:19150317 Remke Tepper

D:19160921 Elsiena Tepper

Z:19180406 Adolf Tepper

Z:19190908 Willem Tepper

D:19201217 Aaltje Hendrika Tepper

D:19220414 Filippina Tepper

Bijlage 4

18790923 Filippus Tepper 19211017 G:Onstwedde / Stadskanaal O:Vroomshoop M:18460222 Wiechertje Pronk V:18431122 Remke Tepper P:18860523 Annechina Huisman D:19121212 Wiechertje Tepper D:19140109 Christina Tepper Z:19150317 Remke Tepper D:19160921 Elsiena Tepper Z:19180406 Adolf Tepper Z:19190908 Willem Tepper D:19201217 Aaltje Hendrika Tepper D:19220414 Filippina Tepper

Bijlage 5

18860523 Annechina Huisman 19520201 G:Vroomshoop O:Vroomshoop P:18790923 Filippus Tepper D:19121212 Wiechertje Tepper D:19140109 Christina Tepper Z:19150317 Remke Tepper D:19160921 Elsiena Tepper Z:19180406 Adolf Tepper Z:19190908 Willem Tepper D:19201217 Aaltje Hendrika Tepper D:19220414 Filippina Tepper

Bijlage 6

18431122 Remke Tepper 18890412 G:Foxhol O:Onstwedde P:18460222 Wiechertje Pronk Z:18751212 Willem Tepper D:18771014 Elsiena Tepper Z:18790923 Filippus Tepper Z:18821229 Willem Tepper D:18850512 Trijntje Tepper Z:18880314 Jan Tepper

18460222 Wiechertje Pronk 19020309 G:Wildervank O:Weerdingermarke P:18431122 Remke Tepper Z:18751212 Willem Tepper D:18771014 Elsiena Tepper Z:18790923 Filippus Tepper Z:18821229 Willem Tepper D:18850512 Trijntje Tepper Z:18880314 Jan Tepper

18751212 Willem Tepper 18810203 G:Gasselterboerveenschemond O:Onstwedde M:18460222 Wiechertje Pronk V:18431122 Remke Tepper

18771014 Elsiena (Siene) Tepper 19610905 G:Onstwedde / Stadskanaal O:Coevorden M:18460222 Wiechertje Pronk V:18431122 Remke Tepper

18790923 Filippus Tepper 19211017 G:Onstwedde / Stadskanaal O:Vroomshoop M:18460222 Wiechertje Pronk V:18431122 Remke Tepper P:18860523 Annechina Huisman D:19121212 Wiechertje Tepper D:19140109 Christina Tepper Z:19150317 Remke Tepper D:19160921 Elsiena Tepper Z:19180406 Adolf Tepper Z:19190908 Willem Tepper D:19201217 Aaltje Hendrika Tepper D:19220414 Filippina Tepper

18821229 Willem Tepper 19031116 G:Onstwedde O:Leiden M:18460222 Wiechertje Pronk V:18431122 Remke Tepper

18850512 Trijntje Tepper 19820914 G:Onstwedde O:Hardenberg M:18460222 Wiechertje Pronk V:18431122 Remke Tepper P:18870000 Jacob Huisman

18860523 Annechina Huisman 19520201 G:Vroomshoop O:Vroomshoop P:18790923 Filippus Tepper D:19121212 Wiechertje Tepper D:19140109 Christina Tepper Z:19150317 Remke Tepper D:19160921 Elsiena Tepper Z:19180406 Adolf Tepper Z:19190908 Willem Tepper D:19201217 Aaltje Hendrika Tepper D:19220414 Filippina Tepper

18870000 Jacob Huisman G:Vroomshoop P:18850512 Trijntje Tepper

18880314 Jan Tepper 19220919 G:Onstwedde O:Vroomshoop M:18460222 Wiechertje Pronk V:18431122 Remke Tepper P:18890501 Cornelia Gerritdina Huizing D:19180420 Cornelia Tepper Z:19200307 Filippus Leonard Tepper

18890501 Cornelia (Corrie) Gerritdina Huizing 19640200 G:Oosterhoogebrug O:Laren (NH) P:18880314 Jan Tepper D:19180420 Cornelia Tepper Z:19200307 Filippus Leonard Tepper

19030417 Evert Nijhof 19720719 G:Lonneker O:Hengelo P:19121212 Wiechertje Tepper

19090111 Jantje Super 19920124 G:Vroomshoop O:Almelo P:19180406 Adolf Tepper Z:19430118 Filippus Tepper

19121212 Wiechertje Tepper 20060822 G:Vroomshoop O:Hengelo M:18860523 Annechina Huisman V:18790923 Filippus Tepper P:19030417 Evert Nijhof

19140109 Christina Tepper 19780829 G:Vroomshoop O:Apeldoorn M:18860523 Annechina Huisman V:18790923 Filippus Tepper

19150317 Remke (Remke) Tepper 20070614 G:Vroomshoop O:Hoogeveen M:18860523 Annechina Huisman V:18790923 Filippus Tepper P:19230103 Hilje Westera

19160921 Elsiena (Sientje) Tepper 20080212 G:Vroomshoop O:Den Haag M:18860523 Annechina Huisman V:18790923 Filippus Tepper

19180406 Adolf Tepper 20071027 G:Vroomshoop O:Vroomshoop M:18860523 Annechina Huisman V:18790923 Filippus Tepper P:19090111 Jantje Super Z:19430118 Filippus Tepper

19180420 Cornelia (Corrie) Tepper 19920414 G:Amersfoort O:Praag M:18890501 Cornelia Gerritdina Huizing V:18880314 Jan Tepper. P:19200424 Hendrik ten Hove

19190429 Aaltje (Alie) Anholts 19990111 G:Schoonebeek O:Tollebeek B:Tollebeek P:19190908 Willem Tepper

19190908 Willem Tepper 19970826 G:Vroomshoop O:Tollebeek B:Tollebeek M:18860523 Annechina Huisman V:18790923 Filippus Tepper P:19190429 Aaltje Anholts

19200307 Filippus Leonard (Flip) Tepper 19860830 G:Gouda O:Groningen M:18890501 Cornelia Gerritdina Huizing V:18880314 Jan Tepper P:19240604 Lena Entjes

19200424 Hendrik ten Hove 19900510 G:Sleen O:Hilversum P:19180420 Cornelia Tepper

19201217 Aaltje(Aaltje) Hendrika Tepper 20100412 G:Vroomshoop O:Amersfoort M:18860523 Annechina Huisman V:18790923 Filippus Tepper

19220414 Filippina Tepper 19230908 G:Vroomshoop O:Vroomshoop M:18860523 Annechina Huisman V:18790923 Filippus Tepper

19230103 Hilje (Hilda) Westera 20011220 G:Vroomshoop O:De Krim P:19150317 Remke Tepper

19240604 Lena Entjes 20090110 G:Vroomshoop O:Groningen P:19200307 Filippus Leonard Tepper

19430118 Filippus (Flip) Tepper G:Vroomshoop M:19090111 Jantje Super V:19180406 Adolf Tepper P:19440604 Stijntje Brink D:19770824 Annemarie Elisabeth Tepper

19430119 Janis Lyn Joplin 19701004 G:Port Arthur O:Los Angeles

19440604 Stijntje (Christine) Brink 20141122 G:IJsselmuiden O:Rotterdam P:19430118 Filippus Tepper D:19770824 Annemarie Elisabeth Tepper

19770824 Annemarie (Annemarie) Elisabeth Tepper 20040401 G:Breda O:Hörpolding M:19440604 Stijntje Brink V:19430118 Filippus Tepper

1 De omgekeerde volgorde geeft praktische voordelen bij het sorteren op de computer.

2 Je zou ook kunen kiezen voor Tepper, Filippus. Dus achternaam, voornaam. Daar valt wat voor te zeggen, maar ik heb het niet gekozen.

reacties  op deze bijdrage naar : flip.tepper@gmail.com

 

Dit artikel was een reactie op mijn  bijdrage over  PHYSO zie bericht ID  26100

begeleidend schrijven bij bovenstaand artikel;:

Geachte Heer Koten,
 
 
Ik heb een aantal jaren geleden een “echte” cursus genealogie gevolgd. Als een tsunami kwam het hele genealogische repertorium voorbij. Na vier avonden was ik knock-out. Het enige dat ik geleerd heb was: “Nooit aan beginnen”!  En feitelijk heb ik dat ook niet gedaan. Een open einde onderneming zonder enige afbakening. Maar het heeft mij wel aan het denken gezet. Wat wil ik bereiken, wat zijn mijn echte interesses, wat zijn mijn grenzen. Een afgerond project met een duidelijke afbakening en haalbare resultaten. De uitkomst is een familie foto album voor mijn kleinkinderen met een genealogische bijlage om de onderlinge relaties tussen hun voorouders en naaste verwanten weer te geven. En voorouders waar geen foto’s (of grafstenen) van zijn doen niet mee.
 
Ik vond het nuttig om mijn filosofie op te schrijven. En omdat er vraag naar is zijn een aantal van mijn hersenspinsels ook gepubliceerd. Niet dat ik ooit reacties krijg. En dat is in zoverre jammer dat ik ook niet bij kan sturen aan de hand van die reacties om uitglijders te voorkomen. Het is mij een genoegen om u mijn epistel “Dus u wilt uw stamboom uitzoeken” voor kennisgeving toe te sturen. Daar moet nog het nodige aan bij geschaafd worden, maar de essentiële ingrediënten staan er in. Het zal u geen moeite kosten om te ontdekken dat ik volledig van het smalle rechte pad van de enige juiste onveranderbare leer der heilige genealogie ben afgedwaald. Maar het werkt voor mijn doelstellingen. En mensen die nog nooit iets aan genealogie hebben gedaan kunnen het lezen. Maar voor een echte genealoog is het ongetwijfeld vloeken in de kerk.
 
Interessant vond ik het volgende citaat uit de Family History Information Standards Organization (FHISO): “Standaard ouderlijke connecties zijn eenvoudig: een kind heeft één moeder en één vader. Er is echter meer variatie mogelijk. Kinderen kunnen worden geboren buiten de standaard huwelijksrelaties, Er kunnen al dan niet huwelijken zijn; er kunnen ook andere relaties zijn. Kinderen kunnen onwettig of natuurlijk zijn wanneer een van de ouders onbekend is. Kinderen kunnen in homohuwelijken terechtkomen als gevolg van een vrouwelijke bevalling of adoptie.”
 
Ik ga uit van het individu en uitdrukkelijk niet van het gezin / relatie / samenlevingsverband. Hoeveel huwelijken overleven in de huidige tijd? Dat lost een heleboel problemen met allerlei mogelijke en onmogelijke relaties op. Het kind heeft één biologische moeder en die benoem ik. Het kind heeft één biologische vader en die benoem ik ook. Zie het boven aangehaalde citaat. Maar over de relatie zelf laat ik mij niet uit. De kinderen die het “kind” later eventueel zelf heeft gekregen vermeld ik in volgorde van geboorte. Maar zonder referentie naar de partner. Hetzelfde doe ik voor de andere ouder.
 
Klassiek zijn dus bij de moeder en vader dezelfde kinderen in  dezelfde volgorde vermeld. Door van elk kind voor en achternamen te vermelden vermijden we problemen met andere achternamen. Bij de kinderen vermelden we de naam van de moeder met achternaam (lees: meisjes – geboortenaam) en van vader met voornaam en achternaam. In het klassieke geval zijn die hetzelfde voor elk kind. Op deze wijze kan ik alle variaties aan. Natuurlijke kinderen, onechte kinderen, onwettige kinderen, voorkinderen, vaders, moeders met verschillende achternamen en zo voort.
 
Mijn systeem kan natuurlijk niet in de schaduw staan van de FHISO. Maar volslagen leken, waaronder ik, kunnen het volgen en hoeven niet eerst een studie FHISO te volgen. Het is zo simpel als een kaartsysteem. Vermeld op de eerste regel om wie het gaat. Op de volgende regel de geboortenaam en datum van de moeder, op de volgende regel de geboortedatum en naam van de partner (merk op: partner, dus geen referentie of het hier een man, vrouw of wat anders betreft), op de volgende regel de geboortedatum, voor- en achternaam van het eerste kind enzovoort. Maar let op dat het de kinderen van de persoon betreft die op eerste regel van de kaart staat (en niet die van de eventuele partner). En voeg op de “achterkant alle gegevens toe die u verder nog leuk of nuttig vind.
 
Maak een nieuwe kaart aan voor de andere ouder en vul de relevante gegevens op opeen volgende regels in, zoals hierboven is aangegeven.
 
Maak ook een afzonderlijke kaart voor alle kinderen en vul de relevante gegevens op opeenvolgende regels in. Maar let op voor ALLE kinderen, dus ook voor doodgeboren kinderen, ongehuwde dochters en zo voort.
 
Zet die kaarten op volgorde van geboortedatum en het begin van uw stamboom is er. Natuurlijk heeft het voordelen om een computer te gebruiken, maar het systeem blijft hetzelfde. Fantastisch die genealogische software, maar wat een ellende. Zo begrijp ik dat GensDataPro het werk is van één persoon is zonder back-up. En voor andere Nederlands talige software is de situatie niet veel anders. Rijdt u ook altijd in een auto zonder reservewiel. En leven die programmeurs over honderd jaar nog?
 
Een van de dingen die de doorgewinterde genealoog volledig ontgaat is dat de klassieke – conventionele stamboom voor iemand zonder kennis van de genealogische mores volledig onleesbaar is. Dat is vooral het geval met de, door de NGV, warm aanbevolen uitwerking van de stamboom per tak. Het resultaat is dat generaties schijnbaar willekeurig door elkaar staan. Personen van ongeveer dezelfde leeftijd staan willekeurig verspreid vermeld door het document. Broers en zussen staan niet bij elkaar, enzovoort. Helemaal niet erg als u die stamboom alleen voor u zelf maakt. Maar reken niet op een warme ontvangst bij buitenstaanders. Dat wordt een keer doorgebladerd en verdwijnt in een kast om nooit meer geraadpleegd te worden. Ikzelf kijk alleen een keer naar de foto´s, maar de tekst lees ik nooit. Jammer genoeg zijn die foto´s meestal verkleind tot postzegel formaat en heb je er eigenlijk niets aan.
 
Ik denk niet dat mijn betoog in uw straatje past, maar ik kan het toch niet nalaten om te reageren. Er valt nog veel meer af te dingen op de klassieke genealogie, maar dat zal ik u besparen.
 
Met vriendelijke groeten, 19430118 Filippus Tepper.
 
 

reacties naar jw.koten@hccnet.nl