Betalingen lidmaatschap 2019

De inning van contributie verloopt op meerdere momenten in het eerste kwartaal van een nieuw jaar. U ontvangt een e-mail met een verzoek om het bedrag binnen 30 dagen te voldoen. 

De afwikkeling van de betaling kan plaatsvinden via een beveiligde verbinding door de Stichting Mollie Payments. Voor de start van de betaling, via de betaal-link,  wordt u eerst naar het inlogscherm van de NGV geleid, hier logt u in met uw NGV-gegevens, vervolgens krijgt u een overzicht van uw persoonlijke gegevens en de specificatie van de factuur. Onderaan kunt u vervolgens uw bank selecteren en de betaling afronden. U kunt o.a. kiezen uit iDeal, creditkaart, PayPal, etc. De eerder afgegeven incassomachtigingen voor betaling via de ING kunnen niet meer gebruikt kunnen worden.

Indien u de genoemde betaalmogelijkheden niet wilt of kunt gebruiken, dan kunt u het verschuldigde bedrag overmaken via uw overschrijvingskaart of telebankieren naar Bankrekening NL02 INGB 0000 5470 64 t.n.v. Ned. Genealogische Vereniging-Contributies of via PayPal: info@ngv.nl (voor in het buitenland wonende personen) onder vermelding van uw lidnummer en factuurnummer.

Heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar contributieadministratie@ngv.nl 

Tot slot, controleer de gegevens in uw profiel, het komt regelmatig voor dat deze niet meer actueel zijn waardoor informatie u niet bereikt.