Bevolkingsregister Walcheren en Maastricht online

De bevolkingsregisters van 1826 – 1939 van Walcheren zijn nagenoeg compleet met scans te vinden op de website Zeeuwen Gezocht.

De Maastrichtse bevolkingsregisters van 1850-1920 zijn te raadplegen via het RHCL, archieven en wiewaswie. Deze bevolkingsregisters zijn – evenals die van het stadsarchief Breda en het stadsarchief Rotterdam – ontsloten via het project vele handen.