Boek over: De Slag van de Peene 1677

Robert Philippo attendeerde ons op een boek, dat binnenkort verschijnt. Het gaat over de slag van de Peene, waarbij een stuk van Vlaanderen werd ingelijfd bij Frankrijk.

De Slag van de Peene vindt plaats in het kader van het ontstaan van de grens die Vlaanderen vaneenscheurde.
In april 1677 is de Vallei van de Peene het toneel van een dodelijk evenement waarvan de inzet verder gaat dan de eenvoudige verovering van de regio van Sint-Omaars en een deel van Vlaanderen. Het is de confrontatie van de Franse legers tegen de gezamenlijke legers van Spanje en de Verenigde
Provinciën. In veel opzichten is dit evenement bijzonder ; door de aanwezigheid van Nederlandse troepen, maar ook omdat het de laatste definitieve verovering door Frankrijk is in de Spaanse Nederlanden.

Het uiteindelijke gevolg van deze strijd is de verfransing, met als gevolg van de achteruitgang van de Vlaamse taal.
Het boek zal worden verrijkt met documenten, zoals het relaas van de strijd door de maarschalk d’Humières en door Constantijn Huygens jr.,  een opfrissing van de geschiedenis van Vlaanderen, een evocatie van de
herdenkingen van de slag en de ontstaansgeschiedenis van het Huis van de Slag.

Nadere informatie vind je in de hierbij afgebeelde folder.

 

 

Zie ook de facebookpagina van bezoekerscentrum ‘Huis van de Slag aan de Peene’  https://www.facebook.com/huisvandeslag/  Kijk bij de posts van 19 en 22 november

Lees ook op Wikipedia  https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Kassel_(1677)

NB

Het boek is nog te bestellen maar de voorintekentijd (en bijbehorende korting) is voorbij.

Naschrift: Robert Philippo stuurde een berichtje dat de formele presentatie van het boek  in Noordpeene is, op zaterdag 16 december 2017 om 15.00 uur in Salle Paul Hazard, 152 Rue de la Mairie (achter de kerk).

Zijn e-mailadres is: info@philgene.com