Brief Hoofdbestuur over: contributie-inning; nieuwe actie; ict-ontwikkelingen

Beste Lezer,

In deze periode waar persoonlijke contacten tot een minimum beperkt dienen te worden is digitale communicatie een uitkomst.
Het hoofdbestuur wenst iedereen die getroffen is door het corona virus een spoedig herstel. Als de gevolgen materieel zijn hopen we dat de nasleep een minimaal effect heeft op uw situatie.

In de maand maart zijn alle bijeenkomsten van de NGV opgeschort en is ons informatiecentrum gesloten. Gezien de ontwikkeling in de verdere uitbreiding van getroffenen voorziet het hoofdbestuur geen kansen dat er in de maand april ruimte komt op samenkomsten.

Voor de maand april verlengen we het opschorten van alle activiteiten en blijft het informatiecentrum gesloten.

Dan zijn er een aantal andere zaken die we onder uw aandacht willen brengen.

Contributie inning

Afgelopen week zijn facturen als PDF in uw e-mailbox binnengekomen. We zijn verheugd om te melden dat veel betalingen binnen zijn gekomen en een groot aantal machtigingen voor automatische incasso zijn afgegeven. Hartelijk dank voor uw snelle betalingen en de verstrekte machtigingen.

Actie pagina

De pagina https://www.ngv.nl/ngvacties is ingericht om speciale acties te melden. Dit maakt deel uit van de herstructurering van de NGV-webomgeving.

Alle nieuwe aanmeldingen voor een lidmaatschap gaan pas vanaf het 2e kwartaal betalen, vanaf 1 april dus en dit is geen grap. We denken nog na over andere extra’s. Volg de berichten hierover.

De kosten voor een nieuw lidmaatschap lopen per kwartaal en deze zijn:
• Lidmaatschap Digitaal:
in Q1 € 36,00 vanaf Q2 € 27,00 vanaf Q3 € 18,00 en vanaf Q4 € 9,00
• Lidmaatschap Gedrukte bladen:
in Q1 € 45,00 vanaf Q2 € 36,00 vanaf Q3 € 24,00 en vanaf Q4 € 12,00
• Lidmaatschap Gedrukte bladen (buitenland):
in Q1 € 69,00 vanaf Q2 € 52,00 vanaf Q3 € 34,00 en vanaf Q4 € 17,00

ICT-ontwikkelingen

In eerdere berichten hebben we u geïnformeerd over ICT-ontwikkelingen binnen de NGV. Een mega-operatie die door de IT-groep wordt uitgevoerd. Niet altijd zichtbaar, maar weet dat het aantal uren dat ze taken als vrijwilliger uitvoeren exponentieel hoog zijn. Het hoofdbestuur spreekt haar waardering en dank uit voor dit team.

De koers die de IT-groep hanteert is vastgesteld beleid van het hoofdbestuur om ICT-voorzieningen volgens dit beleid in te richten en hiermee een maximaal beveiligingsbeleid te creëren. Deze nieuwe infrastructuur vraagt om gesegmenteerde inrichting waarbinnen diverse geautoriseerde personen activiteiten kunnen verrichten.
De acceptatie van deze herinrichting is op dit moment niet overal aanwezig en lijkt de bron om hiervan de schuld bij de IT-Groep neer te leggen. Dit is niet terecht en als u opmerkingen heeft, meldt dit dan bij de voorzitter of secretaris.
Op dit moment gaan er eenzijdige verhalen vanuit onder andere de GensDataPro-groep over de IT-groep door het land die een nare stemming en smaad initieert. Dit ervaart het hoofdbestuur als zeer kwalijk. Communicatie bij geschillen is voorbehouden aan het hoofdbestuur. Zij zullen heldere informatie verstrekken over wat er zich afspeelt.
Er vinden op dit moment gesprekken plaats om de dienstverlening aan onze GDP-gebruikers maximaal te continueren. Mede door de ontstane situatie hebben Jaap de Rooij en Aad de Fouw hun functies van hoofd respectievelijk secretaris van de Dienst Computergenealogie (waarbinnen de GDP-helpdesk is ondergebracht) per 1 maart neergelegd. In het overleg dat het hoofdbestuur met betrokkenen heeft gevoerd heeft het hoofdbestuur hun terugtreding onder dankzegging geaccepteerd.
Voor vragen aan de helpdesk is het e-mailadres gensdatapro@ngv.nl beschikbaar. Er wordt eveneens gewerkt aan een helpdeskmodule waarbinnen GDP naast andere thema’s een plek krijgt.

Namens het Hoofdbestuur,
Jan Buzepol
Secretaris NGV