Conservering voor de schepenbank van de heerlijkheid Tilburg en Goirle (1408-1811)

Uit het archief van de schepenbank van de heerlijkheid Tilburg en Goirle (1408-1811)

Drie nieuwe Metamorfozeprojecten zijn onlangs gestart, o.a. het Regionaal Archief Tilburg voor het archief van de schepenbank van de heerlijkheid Tilburg en Goirle (1408-1811). Als eindresultaat komen de archieven online beschikbaar via de website van de erfgoedinstelling

In het archief bevinden zich losbladige stukken, met touw bijeengebonden stukken, registers met een perkamenten omslag en stukken met een papieren omslag. Het zijn merendeels dossiers van processtukken (civiel) en voogdij- en boedelrekeningen met bijlagen.

Bijzonder is dat 99% van de bevolking van Tilburg en Goirle op een of andere manier voorkomt in het schepenbankarchief. Bijvoorbeeld in de civiele processen en voluntaire zaken. In de periode 1408-1811 zijn voor de schepenbank van Tilburg en Goirle 400 criminele processen gevoerd en ruim 7400 civiele processen. In het archief bevinden zich nog eens duizenden stukken voluntaire zaken. 

In het archief vinden we ook het reilen en zeilen van een grote heerlijkheid gedurende een roerige politieke periode die werd gekenmerkt door oorlogen en de gevolgen daarvan, zoals oorlogscontributies, rondtrekkende en plunderende legerbendes en epidemieën.

Ontwikkeling van textielnijverheid
Tilburg werd in de negentiende eeuw een van de belangrijkste en grootste textielsteden van Nederland, vooral in de productie van wollenstoffen. De basis daarvoor werd al in de voorafgaande eeuwen gelegd. In de archieven van de schepenbank (civiele processen en voluntaire zaken) zien we in de zestiende en zeventiende eeuw al intensieve contacten en handelsbetrekkingen tussen Tilburg, Leiden (lakenhandel) en Rotterdam. Het archief geeft een goed inzicht in de ontwikkeling van de textielnijverheid in Tilburg en Goirle.

Bron : https://www.metamorfoze.nl/nieuws-agenda/conservering-voor-schepenbanken-bladmuziek-en-alternatieve-bewegingen

14 mei 2018