Convocatie Algemene Ledenvergadering

Het hoofdbestuur heeft een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven voor de afdeling West- en Midden Brabant. Evenals lezingen e.d. nu ook op meerdere plaatsen in de afdeling plaatsvinden wordt deze Algemene vergadering ook in twee plaatsen gehouden.

Op 22 oktober in Bergen op Zoom en op 5 november in Tilburg.

Alle informatie vindt u in bijgaande convocatie.

Convocatie Algemene Ledenvergadering