Datalek op de oude NGV-site

Zondagochtend zijn wij geattendeerd op de publicatie van een lijst waarop de gegevens (email, wachtwoord, telefoonnummer en IP-adres) van 3.000 van onze leden zijn vermeld. Momenteel is nog niet duidelijk hoe de gegevens zijn gelekt, maar we nemen dit datalek zeer ernstig en hebben direct maatregelen getroffen om de nadelige gevolgen voor onze leden tot een minimum te beperken en doen volop onderzoek naar de oorzaak. Alle leden – ook degenen die niet op de lijst stonden – ontvangen een persoonlijke email met een uitgebreide toelichting, waarin tevens adviezen over maatregelen die men zelf kan nemen om de schadelijke gevolgen tot een minimum te beperken.

We betreuren deze gang van zaken zeer en hopen u snel te kunnen informeren over de voortgang.