Doorzoeken Archievenblad en Periodiekviewer

Doorzoeken Archievenblad en Periodiekviewer
zoeken in digitale publicaties KVAN/BRAIN en S@P
(Stichting Archiefpublicaties)

Via de Periodiekviewer kun je gedigitaliseerde edities van het Archievenblad doorzoeken die ouder zijn dan drie jaar. Ook geeft deze viewer toegang tot de voorganger van het huidige Archievenblad (het Nederlandsch Archievenblad) en de inhoud van uitgaven van de Stichting Archiefpublicaties: de Jaarboeken, de Archiefschoolschriften en de Schetsboeken.

Lees verder via de link :

https://www.kvanbrain.nl/pagina/periodiekviewer