foto’s en andere documenten van WO I online

Grote collectie van foto’s en andere documenten van WO I te Dordrecht nu online

Honderd jaar geleden brak de Eerste Wereldoorlog uit. Ook Dordrecht, een stad ver van de Belgische en Duitse grens, werd geraakt door deze Grote Oorlog. Reden voor het Regionaal Archief Dordrecht om aandacht aan deze periode te besteden.

Behalve uit foto’s en documenten uit de eigen verzameling van het Regionaal Archief is deze online collectie samengesteld uit beelden, verhalen en objecten die wij ontvingen na een oproep in de regionale media. Zo kregen wij briefkaarten aangeboden van de nakomelingen van gemobiliseerde soldaten. Ook kleinkinderen van Belgische vluchtelingen lieten van zich horen. Onderzoekers wezen ons op een verhaal van een Dordtse smokkelaar en een verslag van een barre tocht naar België.

Deze collectie is beslist de moeite waard om te bekijken voor hen die geïnteresseerde zijn in de geschiedenis van de eerste wereldoorlog.

de-grote-oorlog-1914-1918/

Jw.koten@hccnet.nl