Gedigitaliseerde kadasterkaarten van Tongeren

“Het laatste nieuws” meldt in een artikel dat “de oudste beschikbare kadasterkaarten in onze contreien dateren van 1840. Ondertussen is veel veranderd in de steden en dorpen. Maar op de kaarten van het zogenaamd “primitief kadaster” (nu bijna 180 jaar oud) staan en zie je die ontwikkelingen niet. Het archief van de stad Tongeren komt met een oplossing: ingetekende en gedigitaliseerde kaarten van de stad en de 16 kerkdorpen uit Groot-Tongeren! De laatste komt hiermee als eerste in het land voor de dag. “Door de kaarten digitaal te maken, krijgen we er makkelijker toegang toe ”, vertelt Steven Vandewal, archivaris bij de stad Tongeren. ’Maar vooral, we krijgen een pak meer interessante en nuttige gegevens te zien.“

De gedigitaliseerde en nauwkeurig ingetekende kaarten van de dorpen Sluizen, Mal en Nerem zijn af en online te zien. Nu wordt gewerkt aan kaarten van het centrum en 13 andere dorpen. Met name het zeer nauwkeurig intekenen van de kaarten is een monnikenwerk. Op deze gedigitaliseerde kaarten is meer te zien dan de basale gegevens van percelen met hun nummer en naam van de eigenaar.

Het volledige artikel is hier te lezen,