Gegevens uit Noord-Holland aan de LDS-bestanden toegevoegd

FamilySearch International is de grootste genealogische organisatie ter wereld. FamilySearch is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk, gesponsord door De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.. FamilySearch bericht dat  uit
Nederland, Noord-Holland, Burgerlijke Stand Registratie, 1811-1950  nu
204,540  geïndexeerde records zijn toegevoegd aan een bestaande verzameling
zie   https://www.familysearch.org/collection/2020117. Het  betreft dus geboorten, huwelijken en sterfgevallen. Tevens de  tienjaarindexen , huwelijksaangiften (ondertrouwgegevens), huwelijksaankondigingen en huwelijksaanhangsels