GEM 2019 nr 4

GEM 2019 nr 4

De geschiedenis van het notariaat in Nederland.
Cees Heystek
Het notariaat is het oudste beroep dat 3000 jaar voor onze jaartelling al bestond. In de twaalfde eeuw werd dit beroep in Europa weer heringevoerd, tussen 200 – 1300 zien we ook hier geschoolde notarissen, zij hielpen bij boedelscheidingen en testamenten. Rond 1540 moesten de akten worden over geschreven en bewaard worden door de notarius. Later moesten deze kopieën overgebracht worden naar het Rijksarchief. de auteur beschrijft de toegang tot de akten en de verschillende soorten akten die door de notaris kunnen worden opgemaakt. Vervolgens wordt de geschiedenis van het notaris ambt uitvoerig besproken. Zeer lezenswaardig vooral voor genealogen.

Patronimia en genealogie online hebben een partnerschap aangegaan.
Zij bieden een service voor het drukken van familiegeschiedenissen. Boeken worden binnen 3 a 5 dagen in Frankrijk gedrukt een internationaal verzonden

Dienstbode Ida, voortijdig vertrokken, dat kon niet zonder gevolgen.
Dick Kranen
Ida was in dienst van Jos Duijkers raadsverwant van Venlo. Zij verliet voor het einde van haar dienst tijd haar betrekking. Dit artikel gaat over het proces na het voortijdig verlaten van haar dienst. Haar werkgever werd in het gelijk gesteld. Het artikel bevat verder het verslag van de gerechtsboden die tot haar arrestatie leidde Dit artikel bevat ook de Ordinantie voor Dienstboden en de beschrijving van het dienstboden register dat naast het gewone bevolkingsregister, vooral tijdelijke inwoners registreert.

BHIC maakt archief voor memories van successie digitaal doorzoekbaar
Het gaat om bijna 1000 dozen met 230.000 memories op 6000.000 scans. Zie hierover een vroegerebericht op deze site

Van tienden, cijnsen en renten
Maurice Roefs
Dit is een belangwekkend artikel over de vele vormen van belasting die vroeger eeuwen onder verschillende namen werden geheven. Men wist de burger op allerlei voorwendselen geld uit de zak te kloppen Tijdens de Franse periode verdwijnen een aantal van deze belastingen. Bewoners en huurders van rijksdomeinen moesten zich in de periode rond 1830 nog vrij kopen.

Melcher een schippersknecht in het leger van Napoleon
F Oostvoorne..
Dit is een zeer lezenswaardig artikel, over de inloting, de inlijving in het franse leger, de diverse slachtingen en het leven in het leger van deze jongeman. Melcher was een van de zeer weinigen die dit alles overleefde. Belangwekkend zijn ook de archief gegevens en hoe de data van deze soldaat werden gedocumenteerd en waar deze te vinden zijn. Zeer uitvoerig verhaal en spannend.

Heraldiek,
Dit is het laatste artikel in deze serie, de heer Nagtegaal m0et voorlopig wegens ziekte deze regulaire bijdragen staken. Wij wensen hem beterschap, zijn bijdragen aan de heraldiek zijn talrijk en getuigen van grote deskundigheid. In deze bespreking vindt men de Wapens van Bastiaans, Besuijen, Louwdijk, Veeken, Ober, Faber, van de Weerd.

Jw.koten@hccnet.nl