Gemeente Tholen kiest voor Zeeuws e-depot

De gemeente Tholen kiest officieel voor aansluiting bij het Zeeuws e-Depot. Daarmee gaat het Zeeuws Archief de digitale archieven van de gemeente Tholen beheren.

Een e-depot is een voorziening waarin digitale informatie wordt bewaard, beheerd en voor de lange termijn toegankelijk gehouden. Dat betreft elk type informatie, ongeacht de informatiedrager: documenten, kaarten, tekeningen, databases, beeld- en geluidmateriaal, etc. De afgelopen tijd hebben de gemeente Tholen en het Zeeuws Archief samengewerkt om het digitaal informatiebeheer van de gemeente op orde te brengen. Samen wordt nu geïnventariseerd welke archieven gereed kunnen worden gemaakt voor overbrenging naar het Zeeuws e-Depot.

In het Zeeuws e-Depot is de informatie altijd in originele staat terug te vinden. De opgenomen bestanden worden permanent gecontroleerd, actief beheerd ofwel gepreserveerd (zo nodig omgezet naar andere formaten zodat ze leesbaar blijven) en beschikbaar gesteld aan iedereen die daarvoor is geautoriseerd.

www.zeeuwsarchief.nl

Jw.koten@hccnet.nl