Geschiedenisproject “Lidmaten gezocht

Lidmaten gezocht

De Nederlandse Genealogie Vereniging afdeling Groningen (NGV Groningen) en de Groninger Archieven starten samen het Maak Geschiedenisproject Lidmaten gezocht. Het doel van het project is om de verspreide lijsten en losse registraties van lidmaten tot 1811 toevoegen aan AlleGroningers.nl, zodat alle belangrijke genealogische bronnen op één plek te vinden zijn.

Lidmaten

In de doop- en trouwboeken hield de predikant ook bij welke mensen lid werden van de kerk in een bepaalde periode. Hij noteerde wie er belijdenis deed en ook wie er verhuisde uit en naar zijn gemeente. De lidmatenlijsten zijn daarmee, naast de doop-, trouw- en begraafregisters, waardevolle bronnen bij genealogisch onderzoek.

De lidmatenlijsten in de kerkboeken van de hervormde gemeenten in de provincie Groningen zijn tussen 2004-2006 getranscribeerd. Deze lidmatenadministraties zijn nu nog beschikbaar op lidmatengroningen.nl. U kunt ons helpen om de lidmatenlijsten te taggen. U markeert de namen als voornaam, achternaam, familienaam etc. Vervolgens verwerken de Groninger Archieven dit op AlleGroningers.nl. Er zijn in totaal 140 kerspels, aldus de NGV afdeling Groningen.

Vervolgens wordt de overgetypte tekst gekoppeld aan de scans die grotendeels al op AlleGroningers.nl staan. Wanneer men onjuistheden tegenkomt in de bestaande transcripties (= overgetypte teksten), dan kunnen deze doorgeven worden via de meldknop op AlleGroningers.nl.

Meedoen

Enthousiast geworden om Alle Groningers van nog meer gegevens te voorzien? Aanmelden kan via het e-mailadres doornkampt@zonnet.nl. Als u zich heeft aangemeld, dan krijgt u een e-mail terug waarin staat hoe u toegang krijgt tot instructiefilmpjes, een handleiding, voorbeelden en hoe u toegang krijgt tot de discussiegroep. Ook wordt gevraagd of u voorkeur heeft voor een bepaald kerspel.

U kunt thuis aan de slag. Daarnaast hebben we in de studiezaal van de Groninger Archieven speciale Maak Geschiedeniswerkplekken gecreëerd. Hier kunnen alle deelnemers van een Maak Geschiedenisproject zelfstandig aan de slag tijdens openingstijden. Reserveren voor de werkplekken is niet nodig.

Alle Groningers

AlleGroningers.nl is de site van de Groninger Archieven waar de belangrijkste bronnen voor genealogisch onderzoek worden gepresenteerd.

Tot nu toe zijn beschikbaar:

  • Burgerlijke stand
  • Overlijden: alle gemeenten 1811 – 1968
  • Huwelijk: alle gemeenten 1811 – 1943
  • Geboorte: alle gemeenten 1811 – 1918
  • Doop-. trouw- en begraafboeken (DTB) van alle kerkgemeenten tot 1811
  • Memories van successie 1807-1811, van kantoor Groningen tevens 1814-1837 en kantoor Zuidbr19-1853, oftewel overzichten van o.a. baten en lasten van een nalatenschap, wie de erfgenamen zijn en hun relatie tot de overledene.
  • Staten van landverhuizers 1847-1901, oftewel lijsten met emigranten
  • en straks ook de lidmaten, oftewel de genealogische gegevens tot 1811 uit kerkboeken.

Dit is een prachtig initiatief waar ik graag aandacht op vestig.

Jw.koten@hccnet.nl