Gezinskaarten binnenkort offline

 

De archiefdiensten in Nederland hebben veel genealogische gegevens online staan. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de uit de periode 1920-1940 daterende gezinskaarten.  Het online publiceren van deze archiefbron is helaas niet goed verenigbaar met de actuele privacywetgeving, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

In mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. De AVG verbiedt het publiceren van persoonsgegevens van nog levende personen, vooral als het zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens betreft. Hieronder vallen onderwerpen als religie en politieke overtuiging. Juist deze ‘bijzondere’ gegevens zijn in het geding bij de gezinskaarten. Daarin staan namelijk ook gegevens over de godsdienstige gezindheid van inwoners. 

BRAIN en KVAN, de beide overkoepelende organisaties op het gebied van archieven, hebben op 8 februari 2018 op advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten de archiefdiensten opgeroepen om de gezinskaarten niet langer online aan te bieden. 

Op dit moment zijn wij aan het verkennen wat er gedaan moet worden om aan de privacywetgeving te voldoen. Vrijwel zeker zal dit betekenen dat de gezinskaarten niet meer op onze website getoond kunnen worden, in ieder geval niet als er gegevens op staan van mogelijk nog levende personen. Het is goed mogelijk dat ook andere archiefbronnen die dergelijke gegevens bevatten offline gehaald moeten worden. Onder welke voorwaarden raadpleging mogelijk blijft op de studiezaal is nog onduidelijk.

Voor jou als bezoeker van onze website en/of studiezaal is deze beperking van de raadpleegbaarheid van deze genealogische bronnen geen vrolijk nieuws. Anderzijds hopen wij dat je begrip op kunt brengen voor de maatregelen die we moeten treffen om te voldoen aan de privacywetgeving. 

Wij zullen je zo spoedig mogelijk informeren over de precieze beperkingen van de raadpleegbaarheid en de data waarop deze zullen ingaan.

 

 

zie https://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2018/02/20/gezinskaarten-binnenkort-offline/?utm_source=Regionaal+Archief+Tilburg+Nieuwsbrief&utm_campaign=4c7d8c5691-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_02&utm_medium=email&utm_term=0_552aa97916-4c7d8c5691-636337