Gezondheidsvoorzieningen op basis van DNA onderzoek

Een persoonlijk commentaar over de aankondiging door 23andMe van een nieuw DNA-rapport over diabetes

23andMe een bekende genetisch genealogisch onderneming bericht haar clientèle dat zij op basis van het ingezonden materiaal voor DNA ook de vatbaarheid van ziekten rapporteren. Een daarvan is diabetes. Voor insiders verwijs ik graag naar type-2-diabetes/ en vooral naar Type2Diabetes_March 2019.

Het is stellig zo dat diabetes genetische wortels heeft. 23andMe’s nieuwe type 2 diabetesrapport * biedt klanten inzicht in hun kans op een ​​van de meest voorkomende, pernicieuze en toch te voorkomen aandoeningen. Dit nieuwe rapport zal van invloed zijn op meer 23andMe-klanten dan enig ander gezondheidsvoorspellingsrapport dat het bedrijf ooit heeft uitgebracht. Gedeeltelijk komt dit doordat het risico op diabetes type 2 zo hoog is in de algemene bevolking.
De rol die genetica speelt is gecompliceerd, daar diabetes een polygenitisch erfelijkheidspatroon heeft waarbij veel genetische factoren een rol spelen. Voor dit nieuwe type 2 diabetesrapport van 23andMe heeft 23andme een model gemaakt met meer dan 1.000 genetische varianten om een ​​polygene score te berekenen voor de kans dat de klant diabetes type 2 ontwikkelt. Het is niet de eerste keer dat zij deze methode gebruiken, maar het is de eerste keer dat zij dit soort polygene scores gebruiken voor een gezondheidsvoorspelling. Verschillende andere gezondheidsvoorspellingen steunen op dezelfde manier op polygene scores. Met deze modellen kan men ook andere aandoeningen of persoonlijkheidskenmerken in schatten. Zo verstrekken de recente rapporten van 23andMe gegevens over bewegingsziekten, het vermogen om een ​​muzikale toonhoogte te evenaren etc.
23andMe heeft een unieke positie om dit te doen vanwege de gegevens die onze klanten bijdragen. Dit stelt onze onderzoekers op hun beurt in staat om de complexe polygenetische onderbouwing van verschillende ziekten beter te kunnen evalueren. Ze kunnen nop basis van hun zeer omvangrijke database dan polygenetische modellen maken die rekening houden met de cumulatieve effecten van een groot aantal genetische varianten om hun invloed op verschillende gezondheidsproblemen en ziektes beter in te schatten.

23andMe heeft een unieke positie om dit te doen vanwege de gegevens die meer dan 2,5 miljoen 23andMe-klanten zich hebben aangemeld voor dit onderzoek. Sommige van die klanten hebben de aandoening en anderen niet, maar samen hebben ze onze productwetenschappers de mogelijkheid gegeven een zogenaamde Polygenic-score te maken. Dit stelt 23andme in staat om de complexe genetische onderbouwing van verschillende ziekten te onderzoeken. Door de uitgebreid van de data is men in staat polygenetische modellen maken die rekening houden met de cumulatieve effecten van een groot aantal genetische varianten om zo hun invloed op verschillende gezondheidsproblemen en ziektes beter in te schatten.

Het is duidelijk dat hier een nieuwe trend wordt ingezet. Door bekendheid met de aanleg voor een bepaalde ziekte zoals Type 2-diabetes kan deze met veranderingen in levensstijl en dieet en lichaamsbeweging worden voorkomen of uitgesteld. Vooral in de VS is voor deze ziektebenadering veel belangstelling mede vanwege de hoge kosten van de gezondheidszorg. Het is duidelijk dat deze trend vroeger of later ook Nederland zal bereiken. In hoeverre dit past in onze huidige gezondheidszorg is nog niet te overzien, maar het is ook duidelijk dat de klok in deze hier vijf voor twaalf staat.