GroninGEN september 2019, nummer 3, jaargang 26

Inhoud

Voorwoord 65
Digitaal toezenden GroninGEN 65
Van de voorzitter 66
In memoriam Anders Daae 67
Afdelingsprogramma 67
Dag van de Groninger Geschiedenis 2019 68
Basiscursus Genealogie 69
Project Lidmaten Gezocht 69
Zoeken in een oud fotoalbum (deel 2) 71
“Knol’s Koek terug naar Hoendiep” 76
De Waard (cum Grashuis) 79
Het einde van de brouwerij van de familie Vos te Appingedam 82
Dood zonder akte 86
Allem@@l digit@@l achtenvijftig (58) 90
Zoekvraag 93
Nieuws van de Archieven 94
Boekenrubriek 95
Colofon 96
De redactie

Zoeken in een oud fotoalbum (deel 2)

Jan Tolboom
[Redactie: het oorspronkelijke artikel was 30 A4-tjes groot. De redactie heeft het artikel ingekort en publiceert het in 2 delen. Dit is deel 2, het 1e deel is te vinden in GroninGEN 2019-2). Het originele artikel met meer plaatjes kunt u vinden op de website van de NGV Groningen.]
Jan Mulder, geboren op 31 mei 1856 Groningen, zoon van Hubertus Mulder en Jantje Huges, overleden op 03-12-1930 Groningen (bij zijn overlijden woont hij in Haren). Gehuwd op 30 oktober 1896 te Arnhem (akte 356) met Helena Christina van Herkhuizen, dienstbode, geboren op 6 januari 1872 te Nijmegen, overleden op 22 november 1947 te Haren, dochter van Cornelis Nicolaas van Herkhuizen (ijzergieter) en Maria Johanna Eggenhuizen.

“Knol’s Koek terug naar Hoendiep”

Hans Brouwers
Soms lees je een artikel over iets wat een rol speelt in je eigen onderzoek. In dit geval het pand van Knol’s Koek aan het Hoendiep dat in november 2010 en augustus 2018 zwaar werd beschadigd door brand. Knol’s Koek fabriek, de bakkerij aan het Hoendiep, waar bijna elke Groninger wel eens een vers gebakken koek heeft gehaald, zal op de oorspronkelijke locatie worden herbouwd.
De geschiedenis leert ons dat dit niet de eerste keer dat een brand op deze locatie heeft plaats gevonden. Op 15 december 1913 vraagt Theodorus Martinus Brouwers een vergunning aan voor “de bouw van een was en strijkinrichting op adres Hoendiep”.
Op de oorspronkelijke bouwtekeningen herkennen we het karakteristieke witte pand aan het Hoendiep. Opvallend detail is de tekst zoals vermeld op de bouwtekening uit 1913: “plan tot wederopbouw der afgebrande Stoom- Wasch- en Strijkinrichting De Hoop aan het Hoendiep N.Z.”.

De Waard (cum Grashuis)

Petronella J.C. Elema, Groningen
In het rekestboek van de stad Groningen vond ik, anno 1802, een klein huwelijksdrama vermeld. Gepke Teunis, huisvrouw van Willem Grashuis, klaagde bij het stadsbestuur over het feit dat haar man haar de deur had gewezen en weigerde om haar levensonderhoud te verschaffen. Zij was noodgedwongen weer bij haar moeder ingetrokken (naam en woonplaats niet genoemd) en was daar ook bevallen van een zoontje; pogingen tot verzoening en verzoeken om alimentatie leverden niets op. Het stadsbestuur vond onderhoud voor het kind wel wenselijk, en gaf toestemming tot een scheiding van tafel en bed, maar veel meer kwam er niet uit…
Hun huwelijk (niet veel langer dan een jaar tevoren gesloten) en het latere overlijden van de man (in 1813) kon ik achterhalen. Maar ik zag aanvankelijk niet onder welke naam Gepke zelf was overleden – of wat er met haar kind gebeurd was. Gedoopt was het niet, een overlijden zag ik ook niet.

Het einde van de brouwerij van de familie Vos te Appingedam

Peter van Rooden, Zegge (NB)
In het begin van de achttiende eeuw kende de stad Groningen meerdere bierbrouwerijen en brouwhuizen. Eén daarvan was De Gekroonde Vos1 die beheerd en verpacht werd door verschillende generaties van de familie Vos. Achtereenvolgens waren Jannes Vos (ca. 1675-1742), Albertus Vos (1704-1760), Arent Vos (1743-1795) en tenslotte Albertus Vos (1784-1813) bierbrouwer in deze familie, waarbij Arent het brouwen voortzette in Appingedam en hierin opgevolgd werd door zijn zoon Albertus. In 1813 komt het familiebedrijf ten einde en wordt de brouwerij verkocht.

Dood zonder akte

Eppo van Koldam, Groningen
Wij zijn gewend, dat we in allegroningers.nl altijd wel een akte van overlijden kunnen vinden. Maar soms lukt dat niet. Dat ligt niet aan allegroningers.nl of vergelijkbare sites, maar aan het feit, dat er gewoon geen akte is. Een bekende groep waar dit verschijnsel zich voordoet zijn de zeelieden en dan uiteraard vooral in de 19e eeuw. Als een schip met man en muis vergaat, is er niemand om aangifte te doen en ontbreekt vaak een akte van overlijden.
Mijn verhaal gaat echter niet over een zeeman, maar over een landarbeider te Noordlaren: Hinderk Hoving.
Hinderk Hoving is gedoopt op 30 juli 1758 te Noordlaren. Hij is – eveneens te Noordlaren – op 9 mei 1791 getrouwd met Hillegien Harms. Uit dit huwelijk worden acht kinderen geboren. Ik verwijs naar de bijgevoegde parenteel.
Korte parenteel Hinderk Hoving
Hinderk Hoving, zoon van Egbert Hovingh en Hinderkien Westerbrink, arbeider, wonende te Noordlaren (Wijk A Noordlaren 15), is gedoopt op 30 juli 1758 aldaar, is overleden in maart 1841 aldaar.
Hinderk trouwt op 9 mei 1791 te Noordlaren met Hillegien Harms, dochter van Harm Jans en Etje Heins. Hillegien, geboren te Noordlaren, is gedoopt op 10 december 1769 aldaar, en is overleden op 6 februari 1830 aldaar, is als overleden aangegeven op 9 februari 1830 te Haren (aangever overlijden was Harm Hoving (zie I.3); getuige aangifte overlijden was Tonnis de Boer.

Allem@@l digit@@l achtenvijftig (58)

Antonia Veldhuis, Veenwouden
De inhoud van deze rubriek vindt U op onze website en is geredigeerd door de auteur