Heraldisch Tijdschrift 2019 nummer 4 (juni-juli)

Heraldisch Tijdschrift 2019 nummer 4 (juni-juli)

In dit nummer zet Bernard Grothues de kennismaking voort met heraldici uit andere landen. De Spaanse heraldicus Salmerón blijkt een veelzijdig mens met een tekenstijl die je uit duizenden herkent en die wereldwijd fijnzinnige heraldische tekeningen heeft verzorgd. Wat een feest om zijn werk te zien.

Ook een uitvoerig artikel over de totstandkoming en voorgeschiedenis van het wapen voor de nieuwgevormde gemeente Westerwolde. De korenschoof herkrijgt haar authentieke vorm.
Vanzelfsprekend weer vier wapens, geregistreerd door het Nederlands College Heraldiek, alle met een kloeke vormgeving (Van Hoof – Dooremaal – Liekendiek – Oostveen).

Uit de door de Fryske Rie foar Heraldyk in het Genealogysk Jierboekje geregistreerde dorpswapens en -vlaggen ditmaal het wapen en de vlag van Hogebeintum (Fr.).

Interessant is tenslotte de beschouwing door hoofdredacteur Hans de Boo over een artikel van Roel de Neve in De Nederlandsche Leeuw, waarin hij twintig jaargangen van Nederland’s Patriciaat onder de loep legt. Als een op de vijf wapens niet aan de gestelde regels voldoet, hoe valide zijn die regels dan? De auteur doet een suggestie voor de toepassing.

                Het wapen van Karel V door Antonio Salmerón