Heraldisch Tijdschrift maart/april 2019

Heraldisch Tijdschrift maart/april 2019

Het Heraldisch Tijdschrift – katern binnen Gens Nostra – besteedt aandacht aan het wapen van het nieuwgevormde Waterschap Vechtstromen. Door de fusie van acht waterschappen in Drenthe, Overijssel en Gelderland, komt het totaal aantal waterschappen in ons land op 19. Schitterend natuurlijk, want er ontstaat grotere efficiëntie, maar anderszins jammer, want heel veel waterschapswapens komen in een geduldig archief terecht…
Maar gelukkig zijn er waterschapsverkiezingen deze maand. In de tijd van aandacht voor het milieu, krijgen deze misschien wat meer aandacht. Aan de redactie van het HT zal het niet liggen.

 

Het fraaie familiewapen van de familie Schoeren uit Limburg. Vrij uniek is het gouden fermate-teken in het rode schildhoofd. Het gaat om een muziekterm die aangeeft dat het metrum van een muziekstuk wordt onderbroken om korter of langer op een bepaald akkoord te blijven

Het NGV-Nederlands College Heraldiek registreert de laatste jaren steeds meer familiewapens, het ene nog fraaier vormgegeven dan het andere. Zoveel, dat het HT in bijna elke editie vier wapens kan publiceren.

Het nummer bevat voorts een artikel over de speurtocht naar de oorspronkelijke eigenaar van een zegelstempel (Van Schuylenburg) en heeft op de achterpagina het wapentableau in de Senaatskamer van de Universiteit Leiden, dat regelmatig op de t.v. kort in beeld komt bij de aftiteling van het programma Verborgen Verleden.