Heraldische dag – 10 november 2018

Vooraankondiging

De afdeling Heraldiek van de NGV heeft een Heraldische Dag, te houden op 10 november 2018.

Nadere informatie volgt de komende maanden.