Het Archief van de gemeente Terneuzen gaat verhuizen!

En daarom stopt de dienstverlening rond de archiefcollecties van Terneuzen tijdelijk: De laatste bezoekers waren deze week in Axel, en op 7 december stopt ook de dienstverlening in de bezoekersruimte in het stadhuis van Terneuzen.
Begin december 2018 beginnen we met de verhuizing van de collecties vanuit Axel naar Middelburg. Het goede nieuws is dat de dienstverlening weer van start gaat op maandag 28 januari 2019 op de locatie van het Historisch Informatie Punt (HIP) in het waterschapskantoor. De opening van het HIP krijgt natuurlijk een feestelijk tintje, daarover hoort u begin januari meer.
 Hoe gaat de verhuizing in z’n werk? We zijn al een tijdje bezig om de collectie ‘verhuisklaar’ te maken. Volgende week laadt de verhuizer de dozen in omgekeerde volgorde in rolcontainers. In Middelburg worden de dozen dan direct van boven naar beneden in de kasten gezet. Daar is tevoren een plankindeling voor gemaakt. De losse stukken worden apart ingepakt en verhuisd. Dit proces vergt een aantal dagen per locatie. Zodra het archief in Middelburg staat, gaan medewerkers van het Zeeuws Archief de vindplaatsen van de stukken vastleggen in het collectiebeheersysteem (CBS) zodat alles vindbaar is en blijft in de depots. ook alle inventarissen worden opgenomen in het CBS en gepubliceerd via zeeuwsarchief.nl en archieven.nl.
Dienstverlening HIP Het HIP wordt gevestigd op de begane grond in het kantoor van Waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen. Daar is een goed depot aanwezig waar de Zeeuws-Vlaamse collectie van het Waterschap reeds ligt en waar ook ruimte zal zijn voor een aantal stukken uit de collectie Terneuzen. Het HIP zal vanaf 28 januari twee dagen per week geopend zijn, op maandag en woensdag van 10 uur tot 16 uur. Er zullen een archivaris en een archiefassistent aanwezig zijn om u bij uw onderzoek te helpen. Er zijn vier werkplekken beschikbaar voor onderzoekers, vooraf reserveren van een werkplek is noodzakelijk. U kunt dit doen door een email te sturen naar reserverenHIP@zeeuwsarchief.nl. In het HIP kunt u stukken uit de Zeeuws-Vlaamse collectie van het Waterschap raadplegen én stukken afkomstig uit het archief van de gemeente Terneuzen. U kunt stukken uit het archief van de gemeente Terneuzen ook raadplegen in de studiezaal van het Zeeuws Archief, dat is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en meestal op de eerste zaterdag van de maand (van 9.00 uur tot 17.00 uur). Afwijkende openingstijden staan op de website van het Zeeuws Archief.
Historisch informatiepunt Waterschap Scheldestromen en gemeente Terneuzen Per 1 oktober 2018 is het Zeeuws Archief verantwoordelijk voor het beheer van de over gebrachte archieven van de gemeente Terneuzen. Vanaf 1 januari 2019 zal het Zeeuws Archief ook verantwoordelijk zijn voor de archieven van het Waterschap Scheldestromen in Zeeuws Vlaanderen.

Zeeuws Archief Hofplein 16, 4331 CK Middelburg, T 0118 678 800, info@zeeuwsarchief.nl, www.zeeuwsarchief.nl

 

jw.koten@hccnet.nl