Het programma van het Famillement 2018 is bekend

Het Famillement strijkt zondag 3 juni neer in Leeuwarden. Het belooft hét grootste
evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland te worden. Op het
programma staan lezingen, workshops, rondleidingen en een informatiemarkt. Sprekers  zijn onder anderen Harmen Snel, Els Kloek, Pieter Winsemius en Maarten Larmuseau.  Nieuw dit jaar zijn de kinderactiviteiten. De organisatie is in handen van CBG|Centrum  voor familiegeschiedenis, Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).

Tweejaarlijks

Het CBG organiseert het Famillement tweejaarlijks met een regionale partner-organisatie. Dit jaar  vindt de vierde editie plaats in Leeuwarden, de culturele hoofdstad van Europa in 2018. Het gratis  evenement heeft zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel te bieden.

Focus Friese geschiedenis en DNA-onderzoek

Op het programma staan lezingen, workshops, rondleidingen en een
(internationale) informatiemarkt bij Stadsschouwburg De Harmonie.
Daarnaast zijn er diverse activiteiten bij Tresoar en HCL. Dit jaar is er
speciale aandacht voor Friese geschiedenis in lezingen over
AlleFriezen.nl, de Sonttol-registers en de Sailing Letters. Een ander
thema is DNA. In dat kader kan ter plekke een DNA test worden
afgenomen. Genetisch-wetenschapper Maarten Larmuseau en DNAgenealoog
Gerrit Woertman delen hun kennis over Y-DNA, mt-DNA,
autosomaal DNA en X-DNA en de samenhang met genealogie. Cisca
Wijmenga van het UMC Groningen vertelt over het onderzoeksproject
Lifelines waarbij onderzocht wordt waarom de één ziek wordt en de ander niet.

Hoogtepunten programma

Een interview met één van de hoofdpersonen uit Verborgen verleden
mag niet ontbreken. Dit jaar vertelt presentatrice Dieuwertje Blok over
de verrassingen die de zoektocht naar haar familiegeschiedenis haar
bracht. Archivaris Harmen Snel praat over het notarieel archief,
professor Oscar Gelderblom over Het Kasboekje van Nederland en
Oud-minister Pieter Winsemius over het harde maar meeslepende
leven van een e-sneuper. Ook heeft de organisatie historica Els Kloek
weten te strikken. Haar boek 1001 vrouwen uit de Nederlandse
geschiedenis werd verkozen tot beste geschiedenisboek aller tijden.
Kloek geeft een kijkje in de keuken van het immense project.

Overige activiteiten

Na het succes van de eerste editie GenTalks krijgen amateurgenealogen dit jaar opnieuw het podium  om hun kennis én ervaring op het gebied van familie-historisch onderzoek te delen. De Nederlandse  Kring voor Joodse Genealogie laat de Medienedag dit jaar samenvallen met het Famillement. In dat  kader zijn er diverse activiteiten rondom het thema Joods Leeuwarden. Ook worden de Nederlandse
Prijs voor de Genealogie en Dr. De Bruijnprijs uitgereikt. Verder is het mogelijk één-op-één vragen te  stellen aan specialisten in expertmeetings of de stad te ontdekken tijdens een stadswandeling of  praamvaart. Tot slot kan het publiek de Oldehove beklimmen en bij HCL en Tresoar terecht voor  diverse tentoonstellingen, filmvertoningen, rondleidingen en kinderactiviteiten.

Het Famillement is een samenwerkingsproject waarin het CBG, Tresoar en HCL samenwerken met de  Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF), de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Afdeling  Friesland en het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy.

Meer informatie is te vinden op famillement

Geschiedenis

Tweejaarlijks organiseert het CBG samen met een regionale partner-organisatie het Famillement. Na  Maastricht 2012, Leiden 2014 en Utrecht 2016 wordt met Leeuwarden 2018 van het Famillement een  tweejaarlijkse traditie gemaakt. Dat het evenement aanslaat blijkt uit de bezoekerscijfers van de  voorgaande edities: 1.500 bezoekers in 2012, 2.300 in 2014 en maar liefst 2.750 in 2016.

CBG|Centrum voor familiegeschiedenis

Het CBG is het landelijke expertise én informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis.  Naast advies en onderzoek biedt het CBG ook ondersteuning bij genealogisch onderzoek door het  beschikbaar stellen van bronnen op het gebied van genealogie, heraldiek en familienamen. Het CBG  beheert ook collecties van het Rijk, zoals het Nationaal Register van Overledenen.

Tresoar

In Friesland is Tresoar de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. Het is dè plek waar talloze in  Fryslân verschenen bronnen te vinden zijn. Daarnaast bruist het in Tresoar van activiteiten voor jong  en oud: concerten, lezingen, tentoonstellingen, educatieve projecten, kindercolleges.

Historisch Centrum Leeuwarden

Het HCL is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving.  Deskundige medewerkers helpen de bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bouwtekeningen,  bevolkingsregisters, foto’s, kranten en vele andere bronnen.