Hoe sommige Noord-Amerikanen een valse inheemse identiteit claimen

Hoe sommige Noord-Amerikanen een valse inheemse identiteit claimen

Onlangs heeft een kleine maar vocale minderheid van blanke Franse afstammelingen in Canada en de Verenigde Staten een voorouder gebruikt die tussen 300 en 400 jaar geleden is geboren om een ‘inheemse’ identiteit te claimen. De meeste van deze claims hebben betrekking op een “Métis” -identiteit, hoewel velen ook beweren dat ze “Abenaki” en “Algonquin” zijn.

Sinds 2014 onderzoek ik deze verschuiving naar een ‘inheemse’ identiteit, die vooral merkbaar is sinds een reeks beslissingen van het Hooggerechtshof van Canada tussen 1999 en 2003. Als gevolg daarvan genieten autochtone afstammelingen extra voorrechten

Een van de meest verrassende bevindingen bij recent genealogisch onderzoek was hoe dezelfde Franse vrouwen werden omgezet in inheemse vrouwen op verschillende fora in zowel het Frans als het Engels.

Voortbouwend op het werk van academici Kim TallBear en Alondra Nelson, wordt deze praktijk ambitieuze afkomst genoemd. Het houdt in dat de identiteit van een voorouder wordt aangepast aan de huidige wens van een blanke om naar een gekleurde identiteit om te schakelen.

https://theconversation.com/how-some-north-americans-claim-a-false-indigenous-identity-121599

Jw.koten@hccnet.nl