Inhoud GroninGEN februari 2019, nummer 1, jaargang 26

Inhoud

Voorwoord 1
Digitaal toezenden GroninGEN 2
Verslag Algemene Vergadering NGV op 24 november 2018 2
Afscheid van vrijwilligers 3
Afdelingsprogramma 4
Lidmaatregisters naar AlleGroningers 5
Interview met Henk Hartog 7
Is er behoefte aan een Genealogisch Spreekuur? 10
Laat niet als dank ….. 13
Het familiefotoalbum 15
Toorpijp c.q. Arkema (’t Zandt e.o.) 18
Carl Goertzensz. (nakomelingen komen voor met de familienaam Carolinus à Bijler) 23
Allem@@l digit@@l zesenvijftig (56) 27
Nieuws van de Archieven 30
Boekenrubriek 31
Colofon 32

♦ Lidmaatregisters naar AlleGroningers

Teijo Doornkamp, Peize, doornkampt@zonnet.nl

NGV Groningen en de Groninger Archieven zijn samen een project gestart om de lidmaatregisters van de Groninger kerken op te nemen in AlleGroningers. Dat maakt de lidmaatregisters doorzoekbaar zoals de DTB-registers en verbetert de kwaliteit van de website en de aanwezig gegevens. 

Genealogisch spreekuur

♦ Is er behoefte aan een Genealogisch Spreekuur? Simon Dallinga, Assen.
In september is de NGV afdeling Groningen gestart met een maandelijks genealogisch spreekuur. Omdat er in de afdeling Groningen geen ervaring met een spreekuur was, is vooraf gesproken met Jan en Anneke Pol die het in Hoogeveen doen. Het spreekuur is tot nu toe bemand door de bestuursleden Teijo Doornkamp, Eppo van Koldam en ikzelf, Simon Dallinga.
De opkomst is boven verwachting. We hebben nu vijf keer een spreekuur gehad en er komen gemiddeld 4 à 5 personen per keer naar het spreekuur. Dit artikel geeft een indruk van de vragen die gesteld worden en geeft enkele voorbeelden.

♦ Het familiefotoalbum Flip Tepper

18431122 Remke Tepper en 18460222 Wiechertje Pronk Fotobestand 184301122 001
Een fragment uit het geboorteregister:
18431122 Remke Tepper 18890412 G:Foxhol O:Onstwedde P:18460222 Wiechertje Pronk Z:18751212 Willem Tepper D:18771014 Elsiena Tepper Z:18790923 Filippus Tepper Z:18821229 Willem Tepper D:18850512 Trijntje Tepper Z:18880314 Jan Tepper
18460222 Wiechertje Pronk 19020309 G:Wildervank O:Weerdingermarke P:18431122 Remke Tepper Z:18751212 Willem Tepper D:18771014 Elsiena Tepper Z:18790923 Filippus Tepper Z:18821229 Willem Tepper D:18850512 Trijntje Tepper Z:18880314 Jan Tepper
Ik heb mij er op betrapt dat ik in een klassiek stamboomboek alleen maar naar de foto’s en de onderschriften kijk, maar de tekst nooit lees. Helaas zijn die foto’s meestal miezerig klein afgedrukt en van een lage resolutie. Voor een genealoog misschien te begrijpen, maar voor een buitenstaander, zonder kennis van de genealogische mores, zijn stamboomboeken onleesbaar. Zeker als het stamboomboek taksgewijze is uitgewerkt, zoals gebruikelijk. Meestal is er een index op naam aan toegevoegd die verwijst naar de relevante generatie. Maar dat helpt niet veel omdat de generaties schijnbaar willekeurig door elkaar vermeld worden. Broers en zussen staan niet bij elkaar. Mensen van overeenkomstige leeftijd staan volledig verspreid in het boek.

Veel oude familie foto’s zijn bij bijzondere gelegenheden door professionele fotografen gemaakt en van een uitstekende kwaliteit. Daar kun je met je smartphone niet tegen op. Het is dus doodzonde om die zo armetierig in een stamboomboek af te drukken. Dat heeft mij er toe aangezet de wereld om te keren. In plaats van het toevoegen van foto’s aan een stamboom voeg ik genealogische informatie toe aan foto’s. Ik laat de foto’s afdrukken op royaal formaat, zodat hun kwaliteiten goed tot hun recht komen en voeg beperkt genealogische informatie toe. Het wordt dus een familiefotoalbum met een genealogische bijlage. Voor een echte genealoog is dat natuurlijk helemaal niks, maar voor mijn familieleden, die helemaal niets met genealogie hebben, een prachtig kijk- en bladerboek. Zoals voor mijn kleinkinderen, die “Oude Oma” nog net gekend hebben.

Het enige wat in je leven niet meer veranderd is je geboortedatum. Een prima hulpmiddel om er personen duurzaam en onverwisselbaar mee te identificeren. Familiefoto’s krijgen van mij een etiketje / aantekening dat begint met de geboortedatum van de oudste bekende persoon op de foto met daaraan toegevoegd een volgnummer. De afgebeelde personen zelf identificeer ik met hun geboortedatum en geboortenaam. Als er slechts één persoon is afgebeeld kan het al helemaal niet missen.

♦ Toorpijp c.q. Arkema (’t Zandt e.o.) Petronella J.C. Elema, Groningen

In de serie “Unieke Familienamen” ditmaal de familie Toorpijp, bestaande uit slechts één gezin in ‘t Zandt. Omdat de kinderen hetzij dood geboren werden, hetzij voor de ouders overleden, heeft deze naam zich niet voortgezet. De rest van de familie heette klaarblijkelijk voor het grootste gedeelte Arkema, naar de boerderij De Arke onder ‘t Zandt. Dit geslacht was doopsgezind en daarom viel er minder te achterhalen dan anders het geval geweest zou zijn. Zo slaagde ik er zelfs niet in de volledige naam van de oudste generatie te achterhalen. Die naam, en enkele andere gegevens uit die eerste periode, werden mij later alsnog ter beschikking gesteld door de heer Sebo Abels te Eexterzandvoort, gespecialiseerd in doopsgezinde Groningers, en ik heb het daar dan ook bij gelaten. Tevens ontleende ik gegevens over de eerste generatie, zoals de huwelijksjaren, aan het boerderijenboek ’t Zandt (editie 1989) m.b.t. De Groote Arke onder Zijldijk, en de boerderij

Genealogie

I. Sijwert Harms, overl. voor 1748, tr. 24-5-17321 Bouwke Everts, overl. tussen 26-1-1761 en 3-4-1767, dochter van Evert Clasen, landbouwer op Den Hoorn te Oosternieland, en Anje Pieters. Zij was eerst op 23-6-1726 gehuwd met Harm Everts1 en hertrouwde in 1748 met Derk Arents; hij hertrouwde dan weer (mogelijk in 1767 of 1768) Stijntje Abels, weduwe van Izebrand Harms. Bou(w)ke Everts had twee volle broers (vermeld 1755 en 1761): Klaas Everts en Harm Everts. Klaas Everts zullen we nog terugzien als volle oom van Bouwke Everts’ zoon Jan, in 1757. In de voogdijrekeningen van ‘t Zandt e.o.2 is omtrent haar kinderen bij Sijwert Harms niets aangetroffen. Harm Everts, Bouwke’s eerdere echtgenoot, was mogelijk landbouwer op de Grote Arke te Zijldijk, no. 47. Uit dit huwelijk: a. Tonnis Harms, tr. (huwelijkse voorwaarden 9-6-17673) Dieverke Claassen. Aan bruidegomszijde Derk Arents stiefvader, Evert Harms en Trijntje Sijgers broer en schoonzuster, Claas Sijwerts halfbroeder, Jan Sijwerts en Trijntje Luitjes halfbroeder en aangetr. snaarsche, Egge Jacobs en Martjen Sijwerts zwager en halfzuster, Berent Lulofs halve oom, Ettje Jacobs aang. moei en volle nicht, Luurt Melles aang. neef, Trijnje Tonnis volle nicht. b. Evert Harms, van ’t Zandt, tr. Losdorp 2-2-1755 Trijntje Sijgers, van Uithuizen.
Aan bruidegomszijde Derk Arents stiefvader, Claas en Harm Everts volle ooms, Leulf Clasen neef4.

♦ Carl Goertzensz. (nakomelingen komen voor met de familienaam Carolinus à Bijler)1 Abraham van der Laan, Heiloo (bram.vanderlaan@quicknet.nl)

Uitgangspunt voor dit overzichtje zijn Carolus Carolinus en Johannes Carolinus: CAROLINUS, Carolus, geb. Amsterdam, ov. 27 sep 1744. P. Spijk, ber. 4 jan 1686, p. 11 apr 1686, Heerenveen 1689- em. 23 mei 1736. Hp. Heerenveen 18 aug Maria van den Berg, v. Rotterdam. Br. van Johannes Carolinus. CAROLINUS, Johannes, geb. Amsterdam, ov. Hoogezand 27 jul 1715. P. Wolvega 1688, Hoogezand 15 nov 1705- ov. x Hoogezand 14 sep 1689 Agnes van Bijler, geb. Noorddijk 25 mrt 1666, d.v. ds. Henricus en Grietien Brac. Zie H.C. van Bijler. Bovenstaande predikanten worden zonder ouders in Duinkerken vermeld.
I Carl Goertzensz.3, tr. Harderwijk 25 april 1602 Geertruid Rutgers, dochter van Rutger Jansz. Verbruggen, predikant, en N.N. Uit dit huwelijk: 1 Godefridus Carolinus, volgt II. Er volgen in totaal IV generaties

♦ Allem@@l digit@@l zesenvijftig (56) Antonia Veldhuis, Veenwouden

Wel bekende rubriek van Antonia, met veel praktische suggesties, wordt op deze site uitvoerig gepubliceerd.

Jw.koten@hccnet.nl